Wyzwania dotyczące korupcji i ochrony sygnalistów?

Raport "Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom – systemowa ochrona sygnalistów w Polsce".

Raport "Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom"

06.09.2017

Autorzy:
Dr Anna Partyka-Opiela
Dr Anna Hlebicka-Józefowicz

Jesteśmy Partnerem Merytorycznym opracowania "Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom – systemowa ochrona sygnalistów w Polsce", przygotowanego przez Global Compact Network Poland i Partnerów Programu "Standard Etyki w Polsce". Raport opisuje wyzwania dotyczące korupcji i ochrony sygnalistów oraz przedstawia zjawiska korupcji z perspektywy krajowej oraz międzynarodowej.

Istniejące systemy kontrolne, jakkolwiek ewidentnie konieczne, nie są wystarczające dla zapewnienia etycznych praktyk biznesowych. Przełomu nie przyniosły póki co ani zaostrzone regulacje, ani pęczniejące programy compliance. I w tej dziedzinie potrzeba większej adaptacyjności i innowacyjności. Skandale korupcyjne - wliczając w tą grupę łapówkarstwo, oszustwa finansowe, oszustwa związane z manipulowaniem wskaźnikami i wynikami testów – mogą okazać się katastrofalne dla firm.

Raport podkreśla konieczność wykorzystywania wielu różnych rozwiązań, zazwyczaj działających w ścisłym powiązaniu.

W raporcie, Anna Partyka-Opiela oraz Anna Hlebicka-Józefowicz, nasze ekspertki z zakresu compliance, przygotowały rozdział poświęcony regulacji statusu prawnego i ochrony sygnalistów w Polsce. Opisały zarówno stan obecny, jak i pożądane kierunki zmian.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie Global Compact Network Poland: http://ungc.org.pl/ oraz w zalączonym PDF.

Bądź na bieżąco z DZP