Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Rewolucja w etykietowaniu żywności: mało czasu na zmiany

17.11.2014

Autorzy:
Tomasz Kaczyński
Marcin Pieklak
Walery Arnaudow
Michał Tracz

Środki spożywcze wyprodukowane po 13 grudnia 2014 r. będą musiały być oznakowane według nowych zasad. Zmiany wynikają z unijnego rozporządzenia i dotyczą m.in. treści i formy podawania informacji na opakowaniu bezpośrednim lub etykiecie. Znaczna część firm nie jest do tego przygotowana.

Od 13 grudnia 2014 r. będzie stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.  To z perspektywy europejskiego konsumenta jeden z najbardziej oczekiwanych aktów prawnych, regulujących obrót artykułami spożywczymi. Harmonizuje ono normy regulujące znakowanie powszechnie spożywanej żywności. Rozporządzenie to jest wyrazem tendencji, którą możemy zaobserwować w przypadku wielu innych rodzajów produktów, np. leków, a która ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu
ochrony konsumentów w całej Wspólnocie poprzez ustanowienie minimalnych wymagań funkcjonujących we wszystkich państwach członkowskich. Dodatkowo omawiane regulacje europejskie, tak jak analizowane rozporządzenie, w niektórych zakresach pozostawiają państwom członkowskim możliwość wprowadzenia bardziej szczegółowych unormowań.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 17 listopada 2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP