Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Sankcja za nieterminowe zestawienia

22.12.2011

Autorzy:
Artur Nowak
Jan Czerwiński

Sprzedawcy olejów opałowych muszą sporządzać i przekazywać do urzędów celnych miesięczne zestawienia oświadczeń odbiorców o ich przeznaczeniu na takie cele. W przeciwnym razie zapłacą wysoki podatek

Wkrótce rozstrzygnie się, czy jest to zgodne z konstytucją. 5 grudnia 2011 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu skierował w tej sprawie pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego (I SA/Wr 1184/11). Zapytał, czy art. 89 ust. 16 w związku z art. 89 ust. 14 ustawy z 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym jest zgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 konstytucji w zakresie, w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na olej opałowy, określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy akcyzowej, od spełnienia warunku z art. 89 ust. 14 tej ustawy. Oświadczenia... Sprawa dotyczy zagadnienia mającego ogromne znaczenie dla dużej grupy przedsiębiorców zajmujących się obrotem olejami opałowymi. Sprzedawcy oleju opałowego dla zastosowania niższej stawki akcyzy ze względu na przeznaczenie towarów muszą dopełnić kilku obowiązków. Jednym z nich jest uzyskiwanie oświadczeń od nabywców o tym, że nabywane oleje będą przeznaczane na cele opałowe. Oświadczenia te są podstawowym dowodem dokumentującym zużycie oleju na cele opałowe, a nie na cele napędowe.

Źródło: Rzeczpospolita, 22 grudnia 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP