Domański Zakrzewski Palinka

Aktualności

Miło nam poinformować, że od 2017 roku nasza kancelaria jest partnerem prawnym Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Nasza współpraca opiera się na doradztwie prawnym i podatkowym w zakresie bieżącej działalności Muzeum, jak również dotyczy wsparcia prawnego w realizacji wystaw czasowych, zakupów kolekcji, działalności wydawniczej i współpracy międzynarodowej.

Grzegorz Domański cz b

Z głębokim żalem informujemy o śmierci dr. hab. Grzegorza Domańskiego. 11 lutego odszedł nasz wspólnik, przyjaciel, mistrz, człowiek wielu wyjątkowych zalet i talentów, a nade wszystko człowiek dobry i ciepły.

Wśród wielu rzeczy i dzieł, które Grzegorz po sobie pozostawił, jest także kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, którą współtworzył i która z dumą zachowa Jego nazwisko w swojej nazwie.

Partnerzy DZP

8 lutego w Warszawie po raz drugi wręczono Diamenty Infrastruktury i Budownictwa. Kapituła konkursu przyznała naszej kancelarii nagrodę w kategorii Doradca Roku. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w branży infrastruktury i budownictwa.

3 lutego 2017 zostało utworzone Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkiem założycielem Stowarzyszenia PZP jest m.in. Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki naszej kancelarii, szefowa zespołu zamówień publicznych, która została także Wiceprezesem Stowarzyszenia.

Reforma unijnego systemu ochrony danych osobowych jest konieczna i nieunikniona. Z uwagi na rewolucyjne zmiany dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych postanowiliśmy przybliżyć Państwu wybrane nowe wymogi, obowiązki i obostrzenia w raporcie pt. "Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych. Syntetyczne porównanie nowego europejskiego rozporządzenia z ustawą o ochronie danych osobowych". Zapraszamy nie tylko do zapoznania się z naszym omówieniem, ale także do kontaktu w celu kontynuacji zapoczątkowanej w nim dyskusji.

Do zespołu naszej kancelarii dołączył David Shasha, angielski prawnik (solicitor) z ogromnym doświadczeniem zawodowym w zakresie prawa spółek, M&A i finansowania. David będzie pracował w Londynie, gdzie zajmie się koordynacją współpracy DZP z kancelariami, instytucjami finansowymi oraz innymi firmami z Wielkiej Brytanii. Będzie także wspierał DZP w doradztwie zarówno dla polskich jak i międzynarodowych klientów.

Mimo przegranej przed NSA Ministerstwo Zdrowia wydało dzisiaj decyzję, którą odmówiło wydania zgody na refundację leku Translarna dla cierpiącego na postępującą chorobę genetyczną Pawła. U podstaw decyzji Ministerstwa leży m.in. ocena skuteczności klinicznej i praktycznej stosowania Translarny w leczeniu choroby, na którą cierpi wnioskujący o refundację ośmioletni pacjent. Ponadto, Ministerstwo wskazało na znaczne koszty leczenia Translarną oraz na istniejące alternatywne leki.

Polecamy Państwa uwadze raport wydany przez Instytut Mikromakro pt. "Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci". Autorami jednego z artykułów w raporcie - "Drony jako część Przemysłu 4.0." są Aleksandra Auleytner i Wojciech Dziomdziora. W swoim tekście udowadniają, że drony są jednym z elementów nowoczesnej gospodarki oraz wskazują na główne wyzwania prawne, które stoją przed tym rynkiem.

Na rynku ukazało się właśnie nowe - czwarte już - wydanie publikacji z serii "Duże Komentarze Becka" - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", której współautorem jest Piotr Gołaszewski, Associate związany z Praktyką Nieruchomości w kancelarii DZP.

Miło nam poinformować, że nasza kancelaria została przyjęta w poczet członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Głęboko wierzymy w korzystną dla obu stron współpracę w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest przede wszystkim działanie na rzecz stabilnego rozwoju energetyki oraz ochrony środowiska.

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 12 000 członków ze 145 krajów. Z przyjemnością informujemy, że od 2016 roku kancelaria DZP jest członkiem tej organizacji.

Startujemy z nowym blogiem tworzonym przez naszych prawników - DZP Compliance Blog. Tym razem skupimy się na skutecznych systemach compliance i przeciwdziałaniu korupcji.

16 listopada w naszej kancelarii odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Założycielskiej Inicjatywy Dronowej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele kilkunastu podmiotów działających na rynku pojazdów bezzałogowych, jak również reprezentanci strony publicznej.

10 lat temu z myślą o klientach hiszpańskojęzycznych rozwijających swój biznes w różnych sektorach polskiej gospodarki, jak również o rodzimych przedsiębiorcach inwestujących w Hiszpanii i w krajach Ameryki Łacińskiej, utworzyliśmy w naszej kancelarii Spanish Desk. Ostatnie 10 lat to dla nas okres intensywnej pracy, ale przede wszystkim zbierania bardzo ciekawych doświadczeń i poznawania niezwykłych ludzi. Wspólnie z naszymi klientami współtworzyliśmy ich małe i duże sukcesy.

Eksperci z kancelarii DZP doradzają spółce Warbud SA przy adaptacji XVII-wiecznego Pałacu Paców w Wilnie na nową siedzibę Ambasady RP na Litwie. Wileński Pałac Paców jest własnością państwa polskiego od 2007 roku, a w styczniu br. został rozstrzygnięty przetarg na kompleksową modernizację i adaptację zabytkowego budynku, którego zwycięzcą zostało polsko-litewskie konsorcjum w składzie: Warbud SA (lider) oraz UAB Lakaja. Wartość kontraktu to ponad 11 mln EUR.

Z przyjemnością informujemy, że z początkiem października do zespołu kancelarii DZP na stanowisko Counsel dołączył Krzysztof Krak, który specjalizuje się w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Krzysztof Krak jest doświadczonym ekspertem w zakresie wdrażania rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym.

20 października nasza kancelaria podpisała porozumienie z firmą Microsoft. Celem naszej współpracy jest zapewnienie kompleksowego wsparcia start-upom z sektora ochrony zdrowia.

Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, powołał Komisję Ekspertów ds. Zdrowia i zaprosił do udziału w jej pracach lekarzy i specjalistów zajmujących się tematyką funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Dr Tomasz Zalasiński, Counsel w Praktyce Life Sciences naszej kancelarii, został współprzewodniczącym Komisji. Zadaniem Komisji będzie usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez rozwiązanie najpilniejszych problemów.

Miło nam poinformować, że Wojciech Dziomdziora, Counsel w Praktyce IP&TMT naszej kancelarii, został wybrany Przewodniczącym Grupy Roboczej ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0, powołanej przy Ministerstwie Rozwoju.

Z przyjemnością informujemy, że 12 września Michał Przychoda otrzymał z rąk Wicepremiera i Ministra Rozwoju - Mateusza Morawieckiego, nominację na członka Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną.