Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Krzysztof Zakrzewski członkiem Rady Programowej MBA for Startups – współpraca DZP i SGH w ramach studiów skierowanych do młodych przedsiębiorców

14.02.2024

MBA for Startups to pierwsze w Polsce 2-letnie studia online w ramach, których uczestnicy mają dostęp do ponad 600 godzin zajęć prowadzonych w sposób synchroniczny, stale angażujących w wymianę wiedzy i doświadczeń. Kierunek organizowany jest przez Szkołę Główną Handlowa w Warszawie, jedną z nielicznych na świecie uczelni biznesowych posiadających akredytację Association of MBAs (AMBA) gwarantującą spełnienie rygorystycznych kryteriów merytorycznych.

Kierunek został stworzony z myślą o młodych przedsiębiorcach, którzy mogą nie tylko czerpać z wiedzy i doświadczenia wykładowców akademickich, przedsiębiorców, uznanych praktyków oraz mentorów, ale również budować swoją sieć kontaktów i nawiązywać relacje z potencjalnymi klientami, partnerami biznesowymi lub inwestorami.

DZP doceniając profesjonalne przygotowanie uczelni do prowadzenia tak wyjątkowego kierunku zaangażowało się w prowadzenie studiów zostając ich partnerem merytorycznym.

W ramach współpracy eksperci prawni i podatkowi DZP realizują przedmiot Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania startupów, w ramach którego wyjaśniają m.in. kwestie związane z:

  • wyborem najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia startupu,
  • skutecznym zabezpieczeniem praw własności intelektualnej powstającej w ramach prowadzonej działalności,
  • przygotowaniem umowy inwestycyjnej,
  • wyborem najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Koordynatorami współpracy po stronie DZP są Aleksandra Auleytner, Szefowa Praktyki IP&TMT oraz Maciej Zajda, lider projektu DZP Future wspierającego rozwój startupów.

O rozwój programu i najwyższe standardy nauczania dba powołana przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Rada Programowa, w skład której wchodzą zarówno wykładowcy SGH jak i przedstawiciele świata biznesu. W styczniu 2024 roku do tego grona dołączył także Krzysztof Zakrzewski, Partner Zarządzający DZP.

Obecnie (do 20 lutego) trwa nabór do 3 edycji studiów. Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępne na stronie kierunku.

Bądź na bieżąco z DZP