Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Wspólnie z Uczelnią Łazarskiego tworzymy studia podyplomowe

27.07.2017

We współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego utworzyliśmy nowy program podyplomowy "Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym". Staraliśmy się stworzyć najbardziej kompleksowy na rynku program doskonalący praktyczne umiejętności zarządzania projektami w obszarze medycznym, R&D, prawnym, market access, marketingowym i sprzedażowym. Pierwsza edycja programu już tej jesieni!

Wykładowcami na studiach będą m.in. prawnicy z naszej kancelarii: Walery Arnaudow, Marta Balcerowska, Michał Czarnuch, Tomasz Kaczyński, Tomasz Kubicki, Marcin Matczak, Piotr Najbuk, Jan Pachocki, Anna Partyka-Opiela, Marcin Pieklak, Katarzyna Rumiancew, Jędrzej Stępniowski, Patryk Turzański, Patrick Wodecki i Maciej Żelewski.

Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku farmaceutycznym jest szczegółowo uregulowane i naruszenie obowiązków prawnych może skutkować nałożeniem dotkliwych kar na przedsiębiorcę. W rezultacie wszelkie działania powinny zostać podparte przemyślaną strategią prawno-biznesową, która pozwoli na ich pełną realizację.

W przypadku kadry kierowniczej w przemyśle farmaceutycznym i medycznym znajomość obowiązujących regulacji prawnych, jak również praktycznych aspektów ich stosowania jest szczególnie istotna. Wysoki poziom uregulowania wielu aspektów funkcjonowania tego rynku oraz dynamika zmian przepisów obligują menedżerów do ciągłego doskonalenia się i aktualizacji wiedzy. Program "Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym" wychodzi naprzeciw potrzebom obecnych i przyszłych liderów tego sektora.

Studia adresowane są do wszystkich pracowników kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego i medycznego, w szczególności jednak do osób wiążących swoje plany zawodowe z wyższymi stanowiskami menedżerskimi w przemyśle farmaceutycznym.

Pełen program studiów i zasady rekrutacji można znaleźć na stronie: https://www.lazarski.pl/

Bądź na bieżąco z DZP