Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

DZP członkiem Polskiego Stowarzyszenia ESG

15.03.2023

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka dołączyła do grona członków Polskiego Stowarzyszenia ESG, największej w Polsce organizacji zrzeszającej liderów zrównoważonego rozwoju. DZP zadeklarowało współpracę ze Stowarzyszeniem w zakresie tworzenia i promowania najwyższych standardów ESG, informowania o zmianach legislacyjnych w tym zakresie oraz analizowania możliwych do podjęcia inicjatyw służących zrównoważonemu rozwojowi. To kolejny ruch ze strony kancelarii potwierdzający gotowość do dialogu i działań na rzecz budowania odpowiedzialnego środowiska biznesowego.

Polskie Stowarzyszenie ESG to największa w Polsce organizacja zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji: firmy, organizacje, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG, działają w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego, dbają o ład korporacyjny i pracowników oraz są odpowiedzialne społecznie. Stowarzyszenie stwarza pole do kooperacji, wymiany myśli i wspólnego rozwoju.

DZP swoje funkcjonowanie na rynku opiera jednak nie tylko na sprawnym prowadzeniu działań biznesowych, ale również na regularnej współpracy i wsparciu fundacji, organizacji czy lokalnych społeczności. To między innymi poprzez społeczną odpowiedzialność rozumianą jako wkład w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, kancelaria chce realizować w praktyce swoją wieloletnią dewizę – „więcej niż prawo”. DZP jako pierwsza kancelaria podpisała także deklarację współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w ramach Inicjatywy ESG, której celem jest zrzeszanie podmiotów, dla których ESG jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia biznesu. Jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności – projektu zainicjowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego celem jest upowszechnienie zasady równego traktowania, inkluzyjności i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

- Ogromnie cieszymy się, że nasza kancelaria nie tylko wspiera biznesowo przedsiębiorstwa biorące udział w rewolucji ESG, ale także sama aktywnie dba o zrównoważony rozwój. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem DZP będzie mogło współtworzyć raporty i analizy związane z tematyką zrównoważonego rozwoju oraz brać czynny udział w toczącej się już dyskusji o zielonej transformacji biznesu - podkreśla Anna Partyka-Opiela, szefowa zespołu compliance DZP, która została członkinią Rady Innowatorów ESG, gremium złożonego z praktyków polskiego biznesu, którzy wyróżniają się wiedzą i działaniem na rzecz rozwoju ESG w swoich organizacjach i w Polsce.

Bądź na bieżąco z DZP