Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Sejmie

08.01.2019

Autorzy:
Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska
Rafał Karbowniczek
Dr Anna Partyka-Opiela

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary (UOPZ) trafił do Sejmu.

8 stycznia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu UOPZ i skierowała ustawę do prac sejmowych. Projekt jest rewolucyjnym rozwiązaniem w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Ustawa obejmie swoim zakresem podmioty zbiorowe tj. wszystkie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną tj. m.in. spółki osobowe lub spółki kapitałowe w organizacji. Innymi słowy projekt dotknie praktycznie każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Polski.

Projekt wprowadza szeroki i dolegliwy katalog środków zapobiegawczych, które może zastosować prokurator już na etapie postępowania przygotowawczego. Z punktu widzenia bieżącego prowadzenia biznesu istotne ryzyko wiąże się z zabezpieczeniem majątkowym, które może okazać się poważnym zagrożeniem dla płynności finansowej firmy. W projekcie znajdują się również wysokie kary finansowe do 30 mln złotych, z możliwością podwojenia tej kwoty oraz rozbudowany katalog środków karnych.

Wejście w życie ustawy może oznaczać dla wielu podmiotów istotne zmiany. W praktyce dla ograniczenia ryzyka konieczne będzie wdrożenie wewnętrznych rozwiązań, które określą zasady i zakres odpowiedzialności poszczególnych elementów organizacji, a także efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości i dobrze opisanej ścieżki postępowania z informacją o nieprawidłowościach (działania wyjaśniające i naprawcze). Okres vacatio legis zaproponowany w ustawie to tylko 6 miesięcy. Dlatego już dziś warto zacząć przygotowywać się na nową regulację.

W załączonym alercie znajdują się szczegóły dotyczące projektu ustawy.

Bądź na bieżąco z DZP