Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

KIO: Przetarg na szczepionki przeciwko pneumokokom

30.01.2017

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie nowo narodzone dzieci w Polsce w ramach Programu Szczepień Ochronnych są objęte szczepieniem przeciwko pneumokokom. W związku z tym, jeszcze pod koniec października, Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłosił przetarg na zakup tych szczepionek. Z uwagi na zakres dostawy (i objęcie nią wszystkich nowo narodzonych dzieci) prowadzone postępowanie było pierwszym tego typu w Polsce.

W przetargu wybrana została oferta złożona przez GSK Services sp. z o.o., któremu doradza nasza kancelaria. Oferent, który zajął drugie miejsce - PGF Urtica sp. z o.o. - zakwestionował to rozstrzygnięcie składając odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

13 grudnia Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wniesione przez PGF Urtica od wyniku przetargu. Tym samym, Izba potwierdziła prawidłowość wyboru oferty GSK Services, co umożliwiło zawarcie umowy pomiędzy Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia a GSK. Rozstrzygnięcie wydane przez KIO nie było kwestionowane na drodze skargi do sądu okręgowego.

Doradzaliśmy zwycięskiemu oferentowi zarówno na etapie przygotowywania oferty jak i na etapie postępowania odwoławczego toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Prawnikami zaangażowanymi w projekt byli: Katarzyna Kuźma (Partner) i Michał Wojciechowski (Senior Associate) z Zespołu Zamówień Publicznych oraz Michał Czarnuch (Partner) i Marcin Pieklak (Associate) z Praktyki Life Sciences.

Bądź na bieżąco z DZP