Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP wygrywa kilkuletni spór o były budynek Ambasady Serbii

25.06.2012

25 czerwca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, którym oddalił apelację Republiki Serbii w precedensowej i budzącej powszechne zainteresowanie sprawie o stwierdzenie zasiedzenia przez Serbię nieruchomości w Alejach Ujazdowskich 23 w Warszawie, zabudowanej zabytkowym pałacykiem. Kancelaria DZP reprezentowała w tym sporze rodzinę Gawrońskich, która odzyskała nieruchomość w trybie przepisów dekretu warszawskiego z 1945 r.

Wydanie postanowienia oznacza prawomocne zakończenie istotnej części sporów prowadzonych przez Republikę Serbii z rodziną Gawrońskich o ich nieruchomość.

Pałacyk w Al. Ujazdowskich został bezprawnie zabrany Gawrońskim zaraz po wojnie i przekazany władzom ówczesnej Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, która urządziła w nim ambasadę. Po rozpadzie Jugosławii w pałacyku rezydowały ambasady Federacyjnej Republiki Jugosławii, Związku Serbii i Czarnogóry, a ostatnio – do października 2007 r. – dzisiejszej Republiki Serbii.

W latach 2000 - 2005 nieruchomość została formalnie zwrócona Gawrońskim, faktycznie jednak nadal znajdowała się w rękach Republiki Serbii, która odmawiała jej wydania. To spowodowało, iż Gawrońscy, także reprezentowani przez DZP, wystąpili do sądu o zapłatę blisko 25 mln PLN za jej bezumowne używanie.

W odpowiedzi Serbia wszczęła przeciwko Gawrońskim szereg spraw sądowych i administracyjnych, w tym wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie, że nabyła sporną nieruchomość w drodze zasiedzenia. W wyniku postanowienia Sądu Okręgowego ten aspekt sporów toczonych o nieruchomość w Al. Ujazdowskich dobiega końca.

Należy dodać, iż jeszcze w 2010 r. rodzinie Gawrońskich udało się, dzięki działaniom DZP, faktycznie odzyskać pałacyk w Al. Ujazdowskich. Prawidłowość działań DZP potwierdziły prawomocnie Sądy wszystkich instancji, co pozwoliło definitywnie zamknąć ten wątek sporu jeszcze w 2011 r.

Więcej informacji na temat tych spraw znajdą Państwo w zakładce Media i publikacje.

Sprawę o zasiedzenie, tak jak i pozostałe sprawy dotyczące nieruchomości w Al. Ujazdowskich 23, prowadzą prawnicy z Praktyki Nieruchomości DZP - Lech Żyżylewski, Partner i Piotr Gołaszewski, Associate, którzy specjalizują się m.in. w zagadnieniach z zakresu reprywatyzacji.

Bądź na bieżąco z DZP