Najnowocześniejszy w Europie blok energetyczny o mocy 1075 MW brutto?

Enea Wytwarzanie przy wsparciu DZP oddaje do eksploatacji nowy blok energetyczny.

Enea Wytwarzanie otwiera nowy blok energetyczny

20.12.2017

19 grudnia został podpisany protokół przejęcia do eksploatacji bloku energetycznego 1075 MW zbudowanego w Elektrowni Kozienice należącej do spółki Enea Wytwarzanie.

Nasza kancelaria doradzała Enei Wytwarzanie sp. z o.o. przy realizacji tego najnowocześniejszego w Europie węglowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW brutto. Blok opalany węglem kamiennym powstał w Świerżach Górnych k. Kozienic, a inwestycja jest warta 6,4 mld PLN. Nasze doradztwo polegało na pełnej obsłudze prawnej inwestora na końcowym etapie realizacji inwestycji, tj. w trakcie ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego nowego bloku.

Wspieraliśmy inwestora w formalno-prawnych aspektach współpracy z wykonawcą inwestycji od 2013 r. Na ostatnim etapie braliśmy udział w pracach zmierzających do weryfikacji należytego spełnienia warunków odbioru Bloku nr 11 oraz ustalaniu tekstu protokołu odbioru eksploatacyjnego – komentuje Tomasz Darowski, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla polskiej energetyki bo dzięki wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej oraz dużej dyspozycyjności będzie to największa i jednocześnie najsprawniejsza jednostka wytwórcza opalana węglem kamiennym w historii krajowej energetyki – dodaje Tomasz Darowski, kierujący pracami zespołu.

Projekt realizowany był przez multidyscyplinarny zespół DZP składający z ekspertów z zakresu prawa budowlanego: Tomasza Darowskiego, Jerzego Sawickiego i Tatyany Koryakiny, prawa zamówień publicznych: Katarzyny Kuźmy i Wojciecha Hartunga, prawa energetycznego: Rafała Hajduka i Grzegorza Filipowicza oraz prawa podatkowego - Krzysztofa Dyby i prawa ubezpieczeń - Julity Zimoch-Tuchołki.

Prace koncepcyjne nad projektem budowy bloku 11 rozpoczęły się w 2008 roku. W 2012 roku został podpisany kontrakt z Wykonawcą projektu - konsorcjum z udziałem Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz Polimex-Mostostal.