Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradzało ORBIS w związku z transakcją sprzedaży akcji spółki przez Accor S.A.

10.01.2020

Praktyka Nieruchomości doradzała swojemu wieloletniemu klientowi – ORBIS S.A. – w związku z transakcją sprzedaży pakietu 85,8 procent akcji spółki przez jej większościowego akcjonariusza Accor S.A.

Doradztwo DZP obejmowało całokształt problematyki reprywatyzacyjnej i uwłaszczeniowej związanej z nieruchomościami ORBIS, w tym obszerne analizy dokumentacyjne i prawne oraz sporządzenie szeregu dokumentów dotyczących statusu nieruchomości ORBIS w aspekcie ich uwłaszczenia oraz oceny ryzyk prawnych związanych z kwestiami reprywatyzacyjnymi. Ponadto DZP zapewniło ORBIS bieżące wsparcie prawne w powyższym zakresie na użytek transakcji sprzedaży akcji spółki, w tym prowadzonych badań due diligence obejmujących nieruchomości ORBIS.

Doradztwo na rzecz ORBIS jest kolejnym przypadkiem zaangażowania Praktyki Nieruchomości w sprawach, w których właściwa i rzetelna analiza stanu prawnego nieruchomości (ich portfeli) oraz oparta o pragmatyzm i bogate doświadczenie ocena występujących na tym tle ryzyk prawnych wymaga wszechstronnej i dogłębnej, a w efekcie wysoce specjalistycznej wiedzy z zakresu reprywatyzacji, uwłaszczenia (w szczególności państwowych i samorządowych osób prawnych, a także innych podmiotów publicznych), komunalizacji oraz publicznego prawa nieruchomości. Usługi świadczone na rzecz ORBIS potwierdziły zatem wiodącą pozycję Praktyki Nieruchomości DZP w tym segmencie rynku [zobacz: https://www.dzp.pl/projekt/27-uslugi-dzp-dla-obecnych-wlascicieli-uzytkownikow-nieruchomosci].

ORBIS doradzali Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski z Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w problematyce reprywatyzacyjnej.

Bądź na bieżąco z DZP