Czy mogę rozwiać wątpliwości co do statusu nieruchomości?

Unikatowe doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych.

Usługi DZP dla obecnych właścicieli (użytkowników) nieruchomości

DZP zapewnia obecnym właścicielom (użytkownikom) nieruchomości dotkniętych w przeszłości procesami nacjonalizacyjnymi kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony prawnej przed roszczeniami reprywatyzacyjnymi ze strony dawnych właścicieli tych nieruchomości lub ich następców prawnych. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • przeprowadzanie oraz sporządzanie (w zakresie i formach uzgodnionych z klientami) analiz prawnych nieruchomości pod kątem wypracowania strategii obrony przed zgłoszonymi roszczeniami reprywatyzacyjnymi oraz oceny ryzyk prawnych związanych z tymi roszczeniami,
  • przeprowadzanie oraz sporządzanie (w zakresie i formach uzgodnionych z klientami) analiz prawnych nieruchomości w aspekcie problematyki (potencjalnych lub istniejących) roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym dokonywanie pod tym kątem oceny ryzyk prawnych związanych z obrotem i inwestowaniem w nieruchomości (na użytek wszelkiego rodzaju badań due dilligence, transakcji handlowych oraz zamierzeń inwestycyjnych),
  • reprezentowanie klientów we wszystkich rodzajach postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości dotkniętych roszczeniami reprywatyzacyjnymi,
  • negocjowanie w imieniu klientów z dawnymi właścicielami lub ich następcami prawnymi we wszystkich kwestiach dotyczących reprywatyzowanych nieruchomości,
  • świadczenie kompleksowych usług związanych z nabywaniem roszczeń reprywatyzacyjnych od dawnych właścicieli reprywatyzowanych nieruchomości lub ich następców prawnych,
  • doradztwo w zakresie rozliczeń z dawnymi właścicielami reprywatyzowanych nieruchomości lub ich następcami prawnymi, a także w zakresie korzystania z tych nieruchomości (inwestowania w te nieruchomości) oraz rozporządzania nimi na rzecz osób trzecich (obrotu tymi nieruchomościami),
  • zapewnianie, na użytek obrony przed zgłoszonymi roszczeniami reprywatyzacyjnymi lub oceny wszelkiego rodzaju ryzyk prawnych związanych z takimi (potencjalnymi lub istniejącymi) roszczeniami, bezpośredniego dostępu do wyspecjalizowanych usług z zakresu poszukiwania materiałów w archiwach (kwerendy archiwalnej), rzeczoznawstwa majątkowego i zarządzania nieruchomościami oraz geodezji.

Korzystając z bogatego doświadczenia DZP oferujemy obecnym właścicielom (użytkownikom) nieruchomości dotkniętych w przeszłości procesami nacjonalizacyjnymi najwyższą jakość usług prawnych świadczonych w powyższym zakresie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP