Spór z organami podatkowymi?

Precedensowy wyrok NSA - wygrana Praktyki Podatkowej

Sukces Praktyki Podatkowej - przełomowy wyrok NSA

23.01.2020

Autorzy:
Artur Nowak
Jan Czerwiński
Tomasz Leszczewski
Paweł Suchocki

Eksperci z Praktyki Podatkowej z powodzeniem reprezentowali klienta z branży przemysłu opakowań w sporze dotyczącym opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów stawką VAT 0%. Organy zakwestionowały prawo podatnika do zastosowania tej stawki z uwagi na rzekomy brak dobrej wiary i należytej staranności w kwestionowanych transakcjach.

Naczelny Sąd Administracyjny w trzech wyrokach uchylił rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji oraz organu drugiej instancji podzielając pogląd klienta co do braku prawidłowej analizy materiału dowodowego przez organy podatkowe. NSA zwrócił przede wszystkim uwagę na fakt, że na dobrą wiarę podatnika i jego należytą staranność należy patrzeć przy uwzględnieniu okoliczności, iż model transakcyjny zakwestionowany przez organy był uprzednio weryfikowany w toku kontroli podatkowych, a w protokołach kontroli podatkowych potwierdzano prawidłowość rozliczeń podatkowych spółki. NSA wskazał, że w takiej sytuacji, o ile nie zajdą istotne zmiany w modelu transakcyjnym, podatnik może działać w oparciu o zaufanie do oceny wyrażonej przez organy podatkowe w protokołach kontroli.

Z wyroku wynika, że fiskus musi brać odpowiedzialność za swoje wcześniejsze działania, tj. prowadzone kontrole podatkowe i ich ustalenia. Fakt, że protokoły kontroli nie mają powagi rzeczy osądzonej, nie oznacza, że można je pominąć oceniając dobrą wiarę i należytą staranność podatnika. Wyrok NSA wydaje się mieć precedensowy charakter, gdyż wcześniej sądy (tak też w niniejszej sprawie sąd pierwszej instancji) nie przywiązywały wagi do weryfikacji transakcji, którą organy podatkowe przeprowadzały u podatników przed postępowaniem objętym sporem.  

Wyrok NSA może mieć istotne znacznie dla podatników prowadzących spór z organami podatkowymi, którego osią jest dobra wiara i należyta staranność, w sytuacji gdy przed zakwestionowaniem określonych transakcji były one weryfikowane przez organy podatkowe w innych trybach, w szczególności w toku kontroli podatkowych.

Z ramienia DZP klientowi doradzali Artur Nowak, Partner, Jan Czerwiński, Senior Tax Manager, Paweł Suchocki, Tax Manager oraz Tomasz Leszczewski, Tax Manager.

Przełomowy wyrok NSA jest też komentowany w dzisiejszej prasie - Dzienniku Gazecie Prawnej https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1449977,karuzele-vatowskie-kontrola-jak-sie-bronic-sad.html oraz Rzeczpospolitej https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/301239988-Protokol-z-wczesniejszych-kontroli-ma-znaczenia-dla-dobrej-wiary-podatnika---wyrok-NSA.html?cid

 

Bądź na bieżąco z DZP