Czym są skuteczne rozwiązania prawne?

Krakowski Szybki Tramwaj (etap IV) – umowa PPP na 1,1 mld PLN podpisana

Krakowski Szybki Tramwaj (etap IV) – umowa PPP na 1,1 mld PLN podpisana

22.12.2020

21 grudnia 2020 roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz konsorcjum w składzie: PPP Solutions Polska 2 sp. z o.o. oraz GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş podpisały umowę na budowę linii tramwajowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na okres 24 lat, o wartości 1,125 mld złotych. To największy tego rodzaju projekt realizowany w formule PPP w Europie. Projekt lokuje się też na trzecim miejscu w historii polskiego rynku PPP pod względem nakładów inwestycyjnych (wśród projektów, w których zawarto umowę od czasu uchwalenia ustawy o PPP w 2008 r.)

Partner prywatny zobowiązany jest do zaprojektowania, wybudowania (w 40 miesięcy) a następnie do eksploatacji przez 20 lat nowego odcinka linii tramwajowej pn. "Krakowski Szybki Tramwaj (etap IV)”, o długości 4,5-kilometra (9 km toru), od skrzyżowania al. Jana Pawła II / ul. J. Meissnera do Mistrzejowic, w tym tunelu pod Rondem Polsadu o długości ok. 950 m. Wstępną wolę finansowania inwestycji wyraził Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

O wyjątkowości przedsięwzięcia „Krakowski Szybki Tramwaj (etap IV)” świadczy również fakt, iż jest jednym z kilku wybranych przez rząd projektów pilotażowych PPP (z różnych branż). W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas jego realizacji, będą powstawały wytyczne dla innych miast zawierające informacje m.in. o tym jak pozyskiwać finansowanie w modelu PPP na inwestycje infrastrukturalne, co jest szczególnie ważne w kontekście zbliżającego się zakończenia finansowania takich projektów przez UE w kolejnych perspektywach budżetowych.

Konsorcjum w składzie DZP, Mott MacDonald i Crido świadczyło kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne przy tym pionierskim projekcie na rzecz Zarządu Dróg Miasta Krakowa, którego zespół na czele z Dyrektorem Marcinem Hanczakowskim, przy wsparciu Koordynatora Projektu Zbigniewa Rapciaka oraz mec. Marzeny Juśkiewicz, z sukcesem współpracował z doradcami. W projekt aktywnie zaangażowane jest także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zarówno przez finansowanie doradztwa konsorcjum doradców, ale także przez bieżące wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony ministerialnego Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Konsorcjum doradców pracowało dla Zamawiającego na każdym etapie projektu, od jego strukturyzacji, przez opracowanie dokumentacji przetargowej (jak umowa PPP, PFU czy instrukcja przygotowania modelu finansowego), negocjacje w toku dialogu konkurencyjnego, reprezentowanie przed KIO, po ocenę ofert wykonawców i zawarcie umowy z partnerem prywatnym.

Z ramienia kancelarii DZP projekt realizuje interdyscyplinarny zespół prowadzony przez Marcina Krakowiaka, Partnera i Szefa Praktyki Infrastruktury i Energetyki oraz Michała Przychodę, Senior Associate, eksperta w zakresie projektów PPP, wspieranych przez Tomasza Darowskiego, Partnera, eksperta od projektów infrastrukturalnych oraz Michała Wojciechowskiego, Senior Associate, eksperta od zamówień publicznych, Julitę Zimoch-Tuchołkę, Partnera, specjalistkę od prawa ubezpieczeń oraz Jarosława Konecko, Senior Associate, eksperta z zakresu praw autorskich.

***

Relacja z podpisania umowy oraz komentarz przedstawicieli Zarządu Dróg Miasta Krakowia, Urzędu Miasta Krakowa oraz GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş: 

https://www.youtube.com/watch?v=xlBxCfVAdD4&feature=youtu.be

https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/umowa-podpisana-na-24-lata/

Bądź na bieżąco z DZP