Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

UZP rekomenduje wzorcowe dokumenty współtworzone przez ekspertów DZP

30.12.2014

Urząd Zamówień Publicznych opublikował i zarekomendował na swojej stronie internetowej wzorcowe dokumenty dotyczące zamówień publicznych, nad przygotowaniem których pracowali prawnicy DZP.

Dokumenty te to:

  • Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG
    W dokumencie przedstawiono najlepsze praktyki i rekomendacje dotyczące zarówno prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze IT, jak również samej realizacji zawartych umów. Dokument ukazuje specyficzne potrzeby poszczególnych uczestników rynku w sektorze IT – zarówno zamawiających, jak i wykonawców, omawiając mechanizmy równoważenia ryzyk i ochrony interesów tych podmiotów. Celem autorów była praktyczna pomoc w konstruowaniu transparentnych postanowień umownych przez podmioty prowadzące postępowania o zamówienie publiczne w zakresie systemów informatycznych.
    Współautorami tej publikacji są eksperci z Praktyki IP&TMT - Aleksandra Auleytner, Partner i Szef Praktyki, Wojciech Dziomdziora, Counsel, Rafał Kłoczko, Associate i Jakub Kubalski, Associate.
  • Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego, Komentarz dotyczący stosowania dialogu technicznego i Wzór ogłoszenia o dialogu technicznym
    Intencją autorów było ukazanie formuły dialogu technicznego w kontekście wielu korzyści wynikających z jego prowadzenia. Jak wskazywali, dialog techniczny w sposób oczywisty przyczynia się do uproszczenia i zwiększenia efektywności  procesu udzielenia zamówienia publicznego, odpowiadając tym samym na wyzwania ciągle zmieniającego się rynku. W powyższych publikacjach autorzy rekomendują zatem coraz powszechniejsze stosowanie tej instytucji.
    Autorami tych publikacji są eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP - Katarzyna Kuźma, Partner i Szef Zespołu Zamówień Publicznych, Wojciech Hartung, Counsel, Michał Bagłaj, Senior Associate i Jakub Krysa, Associate.

Dokumenty zostały przygotowane w oparciu o praktykę i doświadczenie DZP oraz w toku konsultacji z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, a także Urzędu Zamówień Publicznych. W rezultacie, opracowania powinny w maksymalnym stopniu odpowiadać potrzebom różnorodnych uczestników rynku zamówień publicznych.

Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie powyższych dokumentów wszystkim zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania danego zamówienia publicznego, w tym współfinansowania zamówienia ze środków europejskich.

Bądź na bieżąco z DZP