Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Europejskie prawo gospodarcze

W ramach prawa Unii Europejskiej doradzamy m.in. w zakresie prawa własności intelektualnej, konkurencji, zamówień publicznych, pomocy publicznej, gospodarczego prawa ochrony środowiska oraz projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, a także reprezentujemy klientów przed instytucjami UE. Nasze usługi obejmują:

  • wsparcie klientów w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych uwzględniających rynek UE, poprzez pośrednictwo m.in. w zastrzeganiu patentów europejskich, europejskich znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz w rejestracjach praw w postępowaniach międzynarodowych,
  • obronę klientów w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji (zgłoszenia koncentracji, doradztwo w postępowaniach kartelowych, wnoszenie skarg do organów konkurencji) przed organami ochrony konkurencji i sądami Unii Europejskiej,
  • doradztwo na rzecz wykonawców i zamawiających w związku z postępowaniami o zamówienie publiczne, postępowaniami PPP oraz projektami koncesyjnymi, we wszelkich aspektach dotyczących prawa europejskiego, w tym m.in. związanych z podmiotowym i przedmiotowym zakresem obowiązywania regulacji dotyczących zamówień publicznych,
  • doradztwo na rzecz przedsiębiorców i organów administracji publicznej w zakresie gospodarczego prawa ochrony środowiska, w tym unijnych aspektów gospodarki odpadami i transgranicznego przemieszczania odpadów, handlu uprawnieniami do emisji, wymogów IED oraz ochrony przed chemikaliami (REACH),
  • pomoc w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej, w tym w przygotowaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, m.in. w kontekście zgodności z przepisami dotyczącymi wykorzystywania środków unijnych i warunkami udzielenia wsparcia, w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE oraz w postępowaniach spornych związanych z udzielaniem wsparcia z funduszy unijnych,
  • reprezentację klientów w konsultacjach oraz postępowaniach administracyjnych i sądowych prowadzonych przed instytucjami, takimi jak Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również przed innymi wyspecjalizowanymi agencjami (np. OHIM, JASPERS).

artykuły powiązane

IX Europejski Kongres Gospodarczy 2017

Konferencja | 10.05.2017 W dniach 10-12 maja odbędzie się IX Europejski Kongres Gospodarczy stanowiący trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem 8000 gości z Polski, krajów europejskich oraz z Azji i Afryki.

cały tekst

Wojciech Dziomdziora - Abonament od radia w aucie

Publikacja | 18.04.2017 Wojciech Dziodziora, który był gościem Anny Wojdy w programie #RZECZoPRAWIE, opowiadał o pomyśle opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego przez właścicieli aut.

cały tekst

Sukces naukowy Wojciecha Hartunga

Aktualność | 11.04.2017 11 kwietnia 2017 r. Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Wojciech obronił pracę doktorską z wyróżnieniem.

cały tekst

Przewozy Regionalne kupują nowe elektryczne zespoły trakcyjne

DZP doradza | 19.12.2016 Zapewnialiśmy kompleksową obsługę prawną spółki Przewozy Regionalne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

cały tekst

KE wszczyna postępowanie o naruszenie prawa unijnego

DZP doradza | 13.12.2016 Reprezentowaliśmy klienta przed Komisją Europejską w postępowaniu skargowym dot. naruszenia regulacji unijnych w zakresie zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego stosowanego w produkcji leków.

cały tekst

Zwalczanie nadużywania pozycji organizacji ekologicznych niezgodne z prawem UE?

Publikacja | 01.12.2016 Prace nad kodeksem budowlano-urbanistycznym nabierają tempa. Szczególnie interesujące wydają się zastrzeżenia MSZ na stronach RCL.

cały tekst

Konferencja "Infrastruktura w Polsce"

Konferencja | 19.02.2016 19 lutego odbędzie się konferencja "Infrastruktura w Polsce". W dyskusji panelowej weźmie udział Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki naszej kancelarii.

cały tekst

Rewolucja w etykietowaniu żywności: mało czasu na zmiany

Publikacja | 17.11.2014 Środki spożywcze wyprodukowane po 13 grudnia 2014 r. będą musiały być oznakowane według nowych zasad. Znaczna część firm nie jest do tego przygotowana.

cały tekst

Dotacje unijne. Jak uniknąć korekty

Publikacja | 14.05.2014 Utrata europejskiego wsparcia nie musi być nieuchronna

cały tekst

Korekta finansowa możliwa nawet po zakończeniu projektu

Publikacja | 13.05.2014 Sposób, w jaki beneficjent funduszy UE dokonał wyboru wykonawców, może być przedmiotem kontroli nie tylko w trakcie realizacji inwestycji, lecz także po jej zamknięciu. Niekiedy trzeba zwrócić całość dotacji.

cały tekst

Nie różnicujmy funduszy ze względu na kraj

Publikacja | 25.06.2012 W wyroku z 10 maja 2012 r. w połączonych sprawach od C-338/11 do C-347/11 Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że swoboda przepływu kapitału sprzeciwia się opodatkowaniu podatkiem u źródła dywidend wypłacanych przez spółki krajowe funduszom inwestycyjnym będącym rezydentami innych państw, w sytuacji gdy takie wypłaty dokonywane na rzecz funduszy krajowych są z tego podatku zwolnione.

cały tekst

Korekty finansowe w projektach europejskich

Publikacja | 13.12.2010 Mechanizm korekt finansowych polega na wycofaniu finansowania w przypadku, gdy płatności na rzecz projektów wspieranych przez Unię Europejską (dalej: „UE”) zostały dokonane błędnie, tj. przy ich wydatkowaniu stwierdzono nieprawidłowości

cały tekst

Ostatni dzwonek

Publikacja | 04.11.2010 Jeszcze tylko przez niecałe trzy miesiące, tj. do 31 grudnia 2010 r., istnieje możliwość stosowania przez państwa członkowskie specjalnych instrumentów pomocowych skierowanych do przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu.

cały tekst

Rewolucja czy ewolucja?

Publikacja | 26.09.2010 Pomoc regionalna na nowe inwestycje jest jednym z najczęściej stosowanych instrumentów wspierania rozwoju przedsiębiorstw ze środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO).

cały tekst