Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawa z 13 września 1996 r. o UCPG - cz. 5

04.05.2020

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Daniel Chojnacki
Dr Wojciech Hartung
Maciej Białek
Tymon Grabarczyk

W piątym już odcinku komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284; dalej: u.c.p.g.) kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z ustalaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli regulacje zawarte w art. 6j ust. 3 do art. 6n ust. 2. Problemy rodzi m.in. kwestia opłat za śmieci z tych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości komercyjne). Zgodnie z podstawowym przepisem dotyczącym tego zagadnienia w takim przypadku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawowa wątpliwość z tym związana to, czy zadeklarowana liczba pojemników ma odnosić się do faktycznie potrzebnych, biorąc pod uwagę masę wytwarzanych nieruchomości, czy do ich liczby wynikającej z uchwały rady gminy. W uchwale jest mowa o liczbie pojemników, w jakie powinna być wyposażona nieruchomość. W praktyce w wielu przypadkach te dwie wartości mogą się istotnie różnić. Zdaniem autorów wykładnia gramatyczna komentowanego przepisu wskazuje, że ustawodawca odnosi się do pojemników z odpadami komunalnymi. Znajdujące się na wyposażeniu właściciela nieruchomości pojemniki niewykorzystywane – a więc bez odpadów komunalnych – nie są i nie powinny być objęte jego zakresem.

W publikowanym odcinku koncentrujemy się także na tych zmianach w u.p.c.g., które wynikają z ustawy nowelizującej z 19 lipca 2019 r. a które weszły w życie 6 września 2019 r. Dotyczą one m.in.: rodzinnych ogrodów działkowych, stawki sankcyjnej za nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych, postępowania podmiotu odbierającego odpady w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki oraz możliwości złożenia deklaracji dla poszczególnych części budynku.

Kolejna część komentarza ukaże się 20 maja 2020 r.

Dalszą część artykułu znajdą Państwo na stronie Dziennika Gazeta Prawna.

Zachęcamy również do zapoznania się z pierwszą, drugą, trzecią oraz czwartą częścią komentarza.

Bądź na bieżąco z DZP