Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

70% podatek od odpraw i odszkodowań

08.01.2016

Autorzy:
Bogusław Kapłon
Agata Mierzwa
Jan Czerwiński

Od 1 stycznia 2016 r. niektóre ze świadczeń wypłacanych pracownikom i menedżerom powinny być obciążane 70-proc. stawką podatku. To efekt wejścia w życie ustawy z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1992; dalej: nowelizacja).

Wprowadza ona do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) zryczałtowaną stawkę podatku od następujących świadczeń: odszkodowań za zakaz konkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT) oraz odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta(art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT). Nowy podatek pochłonie większość nadwyżki tych świadczeń ponad wskazane w ustawie limity, równe 3- lub 6-krotności wynagrodzenia danej osoby. Zostaną nim objęte wyłącznie spółki, w których – w największym uproszczeniu – Skarb Państwa lub samorząd terytorialny ma większość głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Tygodnik Gazeta Prawna, Kadry i Płace, 8 stycznia 2016

Bądź na bieżąco z DZP