Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Polski fundusz Rubicon Partners inwestuje przy wsparciu DZP w amerykańską spółkę StaffHealth

04.06.2024

Klientem DZP był fundusz działający w modelu Ventre Builder – Rubicon Partners – świadczący zarówno usługi bankowości inwestycyjnej jak i realizujący własne inwestycje, których łączna wartość przekracza już 3,3 mld zł. Do tej pory w skład portfela inwestycyjnego Rubiconu wchodziły m.in. takie podmioty jak Novavis, Pro XN, Ekobilet, Fresh Inset, Synthex Technologies etc. W maju 2024 r. do tego grona dołączył StaffHealth, amerykański startup tworzący platformę technologiczną do zatrudniania wykwalifikowanego personelu medycznego.

Inwestycja naszego klienta zamknęła się w kwocie 2,5 miliona dolarów i została przeprowadzona w modelu VB zakładającym aktywny udział inwestora w budowaniu wartości spółki portfelowej poprzez zaangażowanie operacyjne. Rubicon, poza wkładem finansowym, wesprze StaffHealth w rozwoju zaplecza technologicznego w Polsce, w tym budowy nowych funkcjonalności platformy, a także w digitalizacji procesów, przeniesieniu operacji biznesowych z USA i Azji do Polski oraz we wdrożeniu procedur związanych z transgranicznym zarządzaniem finansami spółki.

Eksperci DZP zapewnili Rubicon Partners kompleksowe, zarówno koncepcyjne jak i wdrożeniowe, doradztwo prawne i podatkowe, którego elementami były m.in. identyfikacja i wypracowanie struktury inwestycji umożliwiającej pozyskiwanie w przyszłości nowych nakładów finansowych oraz strukturyzacja podatkowa dostosowana do porządku podatkowego Polski, USA i krajów rezydencji pozostałych podmiotów uczestniczących w projekcie.

Wspieraliśmy także klienta w opracowaniu dokumentacji transakcyjnej, wypracowując szczegółowe zasady zarządzania zapewniające zachowanie decyzyjności founderów przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa inwestora. Doradztwo DZP uwzględniało także zabezpieczenie własności kluczowych aktywów i infrastruktury IP.

Projekt po stronie DZP prowadził koordynowany przez Grzegorza Sprawkę zespół, w skład którego wchodzili: Maciej Zajda i Maciej Goszczyk z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych oraz Joanna Wierzejska z Praktyki Podatkowej.

Bądź na bieżąco z DZP