Więcej niż prawo?

Whistleblowingowa platforma DZP – tworzymy narzędzie do ochrony sygnalistów.

Jak spełnić warunki projektu ustawy o ochronie sygnalistów – DZP zgłaszam.to

10.01.2024

Na rządową agendę wróciły prace nad projektem ustawy dotyczącej ochrony sygnalistów. Projekt ustawy zakłada, że sygnalistą (whistleblower) może zostać prawie każda osoba mająca wiedzę o naruszeniu prawa w swoim środowisku zawodowym.

Aby ułatwić przedsiębiorcom spełnienie wymogów przepisów o ochronie sygnalistów stworzyliśmy wykorzystując technologie chmurowe Microsoft, whistleblowingową e-platformę - zgłaszam.to NOTIFY.

Kim jest sygnalista?

Zgodnie z przepisami zgłoszenia będą mogli dokonać nie tylko pracownicy w wąskim rozumieniu Kodeksu pracy, ale także osoby współpracujące z organizacją na kontrakcie B2B, wolontariusze, stażyści, osoby w randze członka organu osoby prawnej, a nawet byli pracownicy czy ci, którzy uczestniczyli w procesie rekrutacji.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Podmioty prywatne jak i publiczne będą zobowiązane posiadać rozwiązania wewnętrzne (system whistleblowing) umożliwiające bezpieczne, poufne lub anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości. Należy nie tylko stworzyć bezpieczne kanały sygnalizowania, ale też efektywnie zapoznać pracowników z zasadami ich funkcjonowania. Ponadto zgłoszenia muszą być procedowane nie tylko przez właściwy, niezależny i kompetentny podmiot w organizacji, ale także na zasadach określonych w ustawie. Oznacza to, że sygnalista powinien otrzymywać informację zwrotną w ustalonych terminach, a pracodawca musi podejmować działania następcze (wyjaśniające i naprawcze) oraz prowadzić rejestr zgłoszeń

Narzędzie wspierające pracodawcę

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm i urzędów, kancelaria DZP przygotowała platformę whistleblowingową, która wykorzystując technologię ułatwia spełnienie wymogów nałożonych na pracodawców.

Platforma służy również zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników, ich danych, aplikacji, urządzeń i tożsamości użytkowników, a także monitorowaniu wszelkich parametrów. Tym samym zapewnia bezpieczeństwo prawne całej organizacji. To kompletne rozwiązanie służące nie tylko do przyjmowania zgłoszeń, ale także do zarządzania nimi.

Przy budowie platgormy zgłaszam.to NOTIFY pracowali prawnicy oraz eksperci IT z DZP.

Więcej na temat naszej platformy dowiecie się Państwo z poniższego filmu:

Bądź na bieżąco z DZP