Więcej niż prawo?

Whistleblowingowa platforma DZP – tworzymy narzędzie do ochrony sygnalistów.

Jak spełnić warunki ustawy o ochronie sygnalistów – platforma DZP

22.11.2021

17 grudnia 2021 r. mija termin implementacji unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Polski parlament proceduje już ustawę, która zakłada, że sygnalistą (whistleblower) może zostać prawie każda osoba mająca wiedzę o naruszeniu prawa w swoim środowisku zawodowym.

Dlatego właśnie wykorzystując technologie chmurowe Microsoft, stworzyliśmy rozwiązanie ułatwiające spełnienie wymogów przepisów o ochronie sygnalistów – whistleblowingową e-platformę.

Kim jest sygnalista?

Zgodnie z przepisami zgłoszenia będą mogli dokonać nie tylko pracownicy w wąskim rozumieniu Kodeksu pracy, ale także osoby współpracujące z organizacją na kontrakcie B2B, wolontariusze, stażyści, osoby w randze członka organu osoby prawnej, a nawet byli pracownicy czy ci, którzy uczestniczyli w procesie rekrutacji.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Podmioty prywatne jak i publiczne będą zobowiązane posiadać rozwiązania wewnętrzne (system whistleblowing) umożliwiające bezpieczne, poufne lub anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości. Należy nie tylko stworzyć bezpieczne kanały sygnalizowania, ale też efektywnie zapoznać pracowników z zasadami ich funkcjonowania. Ponadto zgłoszenia muszą być procedowane nie tylko przez właściwy, niezależny i kompetentny podmiot w organizacji, ale także na zasadach określonych w ustawie. Oznacza to, że sygnalista powinien otrzymywać informację zwrotną w ustalonych terminach, a pracodawca musi podejmować działania następcze (wyjaśniające i naprawcze) oraz prowadzić rejestr zgłoszeń

Narzędzie wspierające pracodawcę

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm i urzędów, kancelaria DZP przygotowała platformę whistleblowingową, która wykorzystując technologię ułatwia spełnienie wymogów nałożonych na pracodawców.

Platforma służy również zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników, ich danych, aplikacji, urządzeń i tożsamości użytkowników, a także monitorowaniu wszelkich parametrów. Tym samym zapewnia bezpieczeństwo prawne całej organizacji. To kompletne rozwiązanie służące nie tylko do przyjmowania zgłoszeń, ale także do zarządzania nimi.

Przy budowie platformy DZP pracowali zarówno prawnicy z zespołu Compliance nadzorowani przez Annę Partykę-Opiela jak i doświadczeni eksperci IT pod wodzą Marka Laskowskiego.

Więcej na temat naszej platformy dowiecie się Państwo z poniższego filmu:

Bądź na bieżąco z DZP