Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Pociągi Flirt i Dart w barwach PKP IC

18.12.2015

DZP zapewnia kompleksową obsługę prawną spółki PKP Intercity SA w zakresie dwóch kontraktów dotyczących dostawy nowoczesnych pociągów. Dostawcami 20 pociągów typu Flirt jest konsorcjum Stadler-Newag. Kolejne 20 pociągów typu Dart dostarcza Pesa. Obsługa dotyczy zarówno kwestii kontraktowych między stronami, zagadnień zamówień publicznych i pomocy unijnej jak i postępowań certyfikacyjnych przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego oraz okablowania wifi w pociągach.

PKP IC zakończył w grudniu odbiór wszystkich pociągów od konsorcjum Stadler-Newag i pociągi te rozpoczęły już regularne przejazdy z pasażerami. 14 grudnia 2015 r. upłynął termin na dostawę wszystkich pociągów Dart przez bydgoską Pesę. Termin ten nie został utrzymany. Groziło to utratą dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej.

DZP brało czynny udział w negocjacjach toczonych między naszym klientem - PKP IC a Pesą, dotyczących rozwiązania prawnego, które pozwoliłoby na dalszą realizację projektu bez ryzyka utraty środków pomocowych. Uczestniczyliśmy również w konsultacjach projektu porozumienia z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (w ramach kontroli ex ante), które zakończyły się akceptacją porozumienia przez CUPT. Ostatecznie Strony zawarły porozumienie w dniu 14 grudnia 2015 r.

DZP nadal będzie wspierać PKP IC przy realizacji kolejnych umów z Newag-Stadler i Pesą w zakresie utrzymania pociągów oraz rozliczenia unijnych dotacji.

Z ramienia DZP projekt prowadzi Aleksandra Auleytner, Partner, przy wsparciu zespołu w skład którego wchodzą: Tomasz Darowski, Partner, Paweł Paradowski, Partner, Wojciech Dziomdziora, Counsel, Wojciech Hartung, Counsel, Michał Bagłaj, Senior Associate, Agata Kudelska, Senior Associate i Krzysztof Fliszkiewicz, Senior Associate.

Bądź na bieżąco z DZP