Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Rusza budowa spalarni w Gdańsku - podpisano umowę PPP

07.05.2018

Autorzy:
Marcin Krakowiak
Katarzyna Kuźma
Tomasz Michalczyk
Dr Michał Przychoda

7 maja w Gdańsku spółka Zakład Utylizacyjny oraz wykonawcy: Astaldi S.p.A., TM.E S.p.A. Termomeccanica Ecologia oraz TIRU S.A. podpisali umowę na zaprojektowanie, budowę i eksploatację zakładu termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku. Podpisanie umowy to efekt długotrwałego postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które zostało wszczęte we wrześniu 2014.

Nasza kancelaria miała przyjemność doradzać zwycięskiemu konsorcjum zarówno na etapie dialogu konkurencyjnego, przygotowania oferty, jak również na etapie sporów prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Ze strony kancelarii w doradztwo zaangażowani byli Marcin Krakowiak, Magdalena Zabłocka, Michał Przychoda, Katarzyna Kuźma, Tomasz Michalczyk i Krzysztof Dyba.

Bądź na bieżąco z DZP