Strategiczny projekt?

DZP doradza OGP Gaz-System S.A. przy strategicznym projekcie infrastrukturalnym

Baltic Pipe: Gaz-System podpisał umowę na dostawę rur dla potrzeb budowy polskiego odcinka gazociągu Baltic Pipe

15.01.2020

DZP doradza OGP Gaz-System S.A. przy strategicznym projekcie infrastrukturalnym, którego celem jest utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Realizacja tego projektu znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

9 stycznia 2020 r. spółka Gaz-System podpisała z niemiecką firmą Europipe GmbH umowę na dostawę rur do budowy polskiego odcinka gazociągu Baltic Pipe. Kontrakt obejmuje dostawę rur dla budowy 275 kilometrowego odcinka podmorskiego oraz krótkiego odcinka lądowego prowadzącego do terminala odbiorczego. Rury zostaną zabezpieczone odpowiednią powłoką ochronną. W ramach umowy, Europipe zapewni również tymczasowe magazynowanie rur oraz ich transport do miejsca odbioru wskazanego przez wykonawcę gazociągu, który ma zostać wyłoniony przez Gaz-System w pierwszej połowie 2020 roku  w ramach odrębnego postępowania zamówieniowego.

W ramach doradztwa prawnego i podatkowego, kancelaria DZP kompleksowo wspierała Gaz-System przy przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru dostawcy rur dla budowy gazociągu Baltic Pipe oraz przy przygotowaniu umowy dostawy rur, która została zawarta z podmiotem wybranym w toku tego postępowania.

„Dzięki podpisaniu umowy na dostawę rur zgodnie z zakładanym harmonogramem realizacji projektu, rozpoczęcie budowy odcinka gazociągu Baltic Pipe łączącego Danię i Polskę możliwe będzie jeszcze w 2020 roku. Zakończenie tej inwestycji w 2022 roku ma strategiczne znaczenie dla polskiego systemu gazowego z uwagi na planowane wygaśnięcie z końcem tego roku długoterminowej umowy dostawy gazu zawartej z GAZPROM” – dodaje Katarzyna Kuźma, kierująca pracami zespołu prawa zamówień publicznych.

„W ramach naszego doradztwa wykorzystaliśmy rozwiązania prawne, które nie były dotychczas w Polsce stosowane w tak dużych projektch infrastrukturalnych, a mianowicie zakontraktowanie dostawcy rur dla potrzeb gazociągu na podstawie międzynarodowych wzorców umownych LOGIC.” – komentuje Paweł Grzejszczak, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, odpowiedzialny w ramach kancelarii DZP za przygotowanie projektu umowy dostawy i zapewnienie Gaz-System niezbędnego wsparcia prawnego w negocjacjach z uczestnikami postępowania.

Z ramienia DZP klientowi doradzał zespół prawników z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: Paweł Grzejszczak, Partner (kwestie kontraktowe), Katarzyna Kuźma, Partner, Wojciech Hartung, Counsel oraz Weronika Jędrzejewska, Associate (kwestie zamówieniowe). Zespół wspierali Julita Zimoch-Tuchołka, Partner w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć (kwestie ubezpieczeniowe), Artur Nowak, Partner oraz Jan Czerwiński, Senior Tax Manager w Praktyce Prawa Podatkowego (kwestie podatkowe).

 

Bądź na bieżąco z DZP