Jak doradca staje się partnerem?

Doradzamy w największym projekcie PPP z obszaru transportu publicznego

Kancelaria DZP doradzała miastu Kraków w IV etapie projektu Krakowski Szybki Tramwaj - przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie, budowę i eksploatację nowej linii tramwajowej. 30 stycznia 2023 r. partner prywatny inwestycji pozyskał finansowanie od banku Pekao S.A., Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR). Projekt wspierany jest też przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jest to największy projekt w obszarze transportu publicznego realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz drugi największy projekt w historii polskiego rynku PPP. Nakłady inwestycyjne wynoszą powyżej 1 mld złotych, a partner prywatny (spółka z tureckiej grupy Gulermak) oprócz wybudowania infrastruktury zobligowany będzie do jej eksploatacji i utrzymywania w dobrym stanie przez kolejnych 20 lat.

DZP - w konsorcjum z Mott MacDonald i Crido - od czerwca 2017 r. świadczy kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne przy tym pionierskim projekcie na rzecz Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Konsorcjum doradców wspierało Zamawiającego na każdym etapie projektu, od jego strukturyzacji, przez opracowanie dokumentacji przetargowej (jak umowa PPP, PFU czy instrukcja przygotowania modelu finansowego), negocjacje w toku dialogu konkurencyjnego oraz reprezentację przed KIO. Wspierało także Kraków w ocenie ofert wykonawców, zawarciu umowy z partnerem prywatnym i negocjacjach umowy bezpośredniej regulującej współpracę między stronami umowy PPP a bankami zapewniającymi finansowanie dla partnera prywatnego na realizację inwestycji.

Projekt realizuje interdyscyplinarny zespół nadzorowany przez Marcina Krakowiaka, Partnera i Szefa Praktyki Infrastruktury i Energetyki oraz Michała Przychodę, Senior Associate, w składzie: Tomasz Darowski, Partner, Norbert Zakrzewski, Associate, oraz eksperci z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych: Magdalena Skowrońska, Partner, i Tomasz Kalicki, Senior Associate.

 

Bądź na bieżąco z DZP