Więcej niż prawo?

Raport „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”.

Raport „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”

30.11.2022

Autorzy:
Rafał Hajduk
Daniel Chojnacki
Dr Anna Partyka-Opiela
Paulina Janas
Natalia Plaskiewicz
Zuzanna Gaczyńska
Maria Papis
Monika Leszczyńska
Wiktoria Kuczkowska
Karolina Wójcik

Jak udoskonalić zakres i jakość raportów ESG?

ESG jako nowy i niezbadany obszar jest jednym z największych i najtrudniejszych wyzwań dla wielu podmiotów zarówno na rynku biznesowym jak i publicznym. Organizacje szukają benchmarków i doświadczeń – te, które już raportują, by udoskonalić zakres i jakość raportów, a te, które obowiązek czeka, by z wyprzedzeniem wypracować sposób działania.

Wsparcie firm na drodze do zrównoważonego rozwoju

Chcąc wesprzeć firmy i organizacje, które są na początku swojej drogi do zrównoważonego rozwoju oraz napotykają problemy w zakresie raportowania, zespół ekspertów DZP z zakresu compliance, energetyki, ochrony środowiska oraz prawa pracy opracował raport „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”. Jest to kompendium wiedzy na temat roli raportowania oraz barier i trudności, jakie niesie ono ze sobą. To także szereg proponowanych rozwiązań, które sprawdziły się w środowisku partnerów raportu. Opracowanie powstało m.in. w wyniku analizy ankiet otrzymanych od biorących udział w projekcie przedsiębiorstw oraz szeregu przeprowadzonych z nimi rozmów.

Dobre praktyki firm raportowania w obszarze ESG

W raporcie zebraliśmy doświadczenia i dobre praktyki firm, które już raportują w obszarze ESG oraz tych, które jeszcze nie opublikowały swojego pierwszego raportu, ale przejawiają inicjatywę w zakresie zrównoważonego rozwoju. Swoimi doświadczeniami podzieliły się z nami: LPP, JLL, Solaris, Veolia, Torf Corporation, CMC Poland, Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki ich czynnemu udziałowi oraz naszej wiedzy prawnobiznesowej raport odzwierciedla stan raportowania ESG w Polsce.

Dyrektywa CRSD - jak implementować nadchodzące regulacje ESG

W raporcie pokazujemy, jak biznes radził sobie dotychczas i co się zmieni po wejściu w życie nadchodzących aktów prawnych. Wskazujemy też, co może okazać się skomplikowane w przyszłości – zwłaszcza dla podmiotów, które dopiero wkraczają na ścieżkę raportowania niefinansowego. Pokazujemy korzyści, dla których warto włożyć wysiłek w rozwój obszaru ESG. Wyróżniliśmy również sekcje „dobrych praktyk”, które z pewnością pomogą firmom sprostać stawianymi przed nimi wymogom. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas raport posłużył szerokiemu gronu odbiorców jako benchmark dobrych praktyk oraz głos biznesu, jak w polskich realiach implementować nadchodzące regulacje.

Dzięki szerokiej perspektywie na kwestię ESG raport uzyskał patronat honorowy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Projekt został także objęty patronatem medialnym Rzeczpospolitej oraz patronatem UNICEF i Związku Województw RP.

Nadzór merytoryczny nad raportem sprawowała Anna Partyka-Opiela, Partner DZP, która przewodziła zespołowi autorskiemu w składzie: Maria Papis (compliance), Wiktoria Kuczkowska (compliance), Monika Leszczyńska (compliance), Rafał Hajduk (energetyka), Natalia Plaskiewicz (energetyka), Daniel Chojnacki (ochrona środowiska), Karolina Wójcik (ochrona środowiska), Paulina Janas (prawo pracy), Zuzanna Gaczyńska (prawo pracy).

 

Bądź na bieżąco z DZP