Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

 • Przejściowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach procesu łączenia spółek nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych1)

  30.06.2012 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach procesu łączenia spółek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – dalej u.p.c.c., jeżeli towarzyszy mu obniżenie tego kapitału do pierwotnej wysokości.

  cały tekst

 • W pułapkach P.o.ś

  29.06.2012 Dlaczego brak pojedynczego badania jakości ścieków może kosztować miliony złotych? Czy zapisy zawarte w art. 305a ustawy Prawo ochrony środowiska nie są zbyt restrykcyjne? Czy nie naruszają przepisów Konstytucji RP?

  cały tekst

 • Uchwała o podziale zysku może zostać zmieniona

  28.06.2012 Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników ma prawo podjąć nową uchwałę z uwagi na wadliwość pierwotnej - mówi Marcin Kuliński, radca prawny, w kancelarii DZP w rozmowie z Agnieszka Pokojską.

  cały tekst

 • Integracja ze składką ZUS – wyrok NSA nie pozostawia złudzeń

  28.06.2012 Z Maciejem Zielińskim prawnikiem z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawia Dorota Lebiedzińska.

  cały tekst

 • Nie różnicujmy funduszy ze względu na kraj

  25.06.2012 W wyroku z 10 maja 2012 r. w połączonych sprawach od C-338/11 do C-347/11 Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że swoboda przepływu kapitału sprzeciwia się opodatkowaniu podatkiem u źródła dywidend wypłacanych przez spółki krajowe funduszom inwestycyjnym będącym rezydentami innych państw, w sytuacji gdy takie wypłaty dokonywane na rzecz funduszy krajowych są z tego podatku zwolnione.

  cały tekst

 • Gdy firma upada, najgorzej mają pracownicy

  19.06.2012 Apelujemy do naszych przyjaciół o pomoc" - alarmuje setka pracowników Malmy z fabryk w Malborku i Wrocławiu. Malma robiła makarony, ale upadła. Teraz ludzie walczą o swoje miejsca pracy, wspomagani przez byłego właściciela Malmy Michela Marbot. Skarżą się, że nie mają z czego żyć

  cały tekst

 • Fiskus nie chce płacić za spóźniony zwrot akcyzy

  04.06.2012 Gdy wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą zostaną np. przemieszczone do innego państwa lub wywiezione poza UE, firma może ubiegać się o zwrot podatku. Są wątpliwości, czy jeśli nie otrzyma go w terminie, przysługuje jej oprocentowanie

  cały tekst

 • Prawo o podobnych standardach

  02.06.2012 Ostatnie dwie dekady przyniosły zarówno w Polsce, jak i w Kazachstanie radykalne zmiany ustrojowe, gospodarcze i prawne. W efekcie w obu krajach ukształtowało się otoczenie prawne sprzyjające prowadzeniu biznesu oraz wspierające jego rozwój.

  cały tekst

 • Piroliza, zgazowanie lub plazma jako RIPOK

  01.06.2012 Podstawą sprawnego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi mają być, z założenia, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 15c Ustawy z 27 kwietnia 2001 r.

  cały tekst

 • Opcje walutowe to koszty firmy

  24.05.2012 Spółka z o.o. lub akcyjna bez przeszkód pomniejszy przychody o straty związane z korzystaniem z instrumentów finansowych. Takie samo prawo powinno więc także przysługiwać przedsiębiorcom opłacającym PIT

  cały tekst

 • Zwolnienie z podatku u źródła dochodu z odsetek od obligacji

  20.05.2012 Zwolnienie z podatku u źródła dochodu z odsetek od obligacji nabytych przez zagraniczny bank na rynku wtórnym.

  cały tekst

 • Czym jest rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym?

  30.04.2012 Podstawowym elementem umów o świadczenie usług publicznych, zawieranych w oparciu o rozporządzenie 1370/2007 i ustawę o transporcie publicznym jest rekompensata. Czym jest? W jakiej wysokości powinna zostać ustalona? W jakiej formie przekazywana?

  cały tekst

 • O prawdziwej funkcji zawieszenia postępowania karnego skarbowego

  29.04.2012 W artykule omówiono przepis art. 114a KKS dopuszczający zawieszenie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, jeżeli jego prowadzenie jest w istotny sposób utrudnione ze względu na toczące się postępowanie przed organami kontroli skarbowej, organami podatkowymi, celnymi lub sądami administracyjnymi.

  cały tekst

 • To już nie tylko nasza firma

  19.04.2012 O korupcji na rynku usług prawnych, chińskich kancelariach podróbkach i łódce Bols – Ewa Usowicz rozmawia z partnerami, założycielami kancelarii DZP

  cały tekst

 • Cichy bohater samorządu

  18.04.2012 W sporach rządu z samorządami prof. Michał Kulesza zawsze stanie po stronie gmin, powiatów czy województw. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze wiele razy przyjdzie mu skrytykować polityków, którzy cały ciężar utrzymania państwa najchętniej przerzuciliby na barki lokalnej władzy

  cały tekst

 • Po rezygnacji z umowy

  18.04.2012 Lekarz bez podpisanej z NFZ umowy na wystawianie recept może ordynować leki, ale z pełną odpłatnością

  cały tekst

 • Dopuszczalność sytuowania elementów instalacji regionalnej w zakładach

  30.03.2012 Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw powszechnie określa się jako rewolucję w gospodarce odpadami komunalnymi.

  cały tekst

 • Definicja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

  28.03.2012 Definicja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wprowadzona do ustawy o odpadach przez nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Poniższy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na niektóre z nich.

  cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP