Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Spór z Serbią – precedensowy wyrok polskiego Sądu

03.09.2015

Kancelaria DZP odniosła kolejny sukces w głośnej sprawie reprywatyzacji nieruchomości w Al. Ujazdowskich 23 w Warszawie. Wyrokiem z 3 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Republiki Serbii na rzecz rodziny Gawrońskich kwotę ponad 21 mln PLN wraz z odsetkami (wynoszącymi na chwilę obecną prawie 20 mln PLN) tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez Republikę Serbii i jej poprzedników z budynku w Al. Ujazdowskich 23, stanowiącego własność rodziny Gawrońskich. 

Tym samym pomyślnie dla rodziny Gawrońskich, reprezentowanej przez Lecha Żyżylewskiego, Partnera i Piotra Gołaszewskiego, Associate, zakończył się kolejny wątek sporu z Republiką Serbii dotyczącego dawnej siedziby ambasady tego kraju w Warszawie.

Zapadły wyrok (III C 785/09), choć nieprawomocny, jest niewątpliwie precedensowy. Sąd Okręgowy uznał bowiem istnienie władzy jurysdykcyjnej polskiego Sądu w sprawach cywilnych przeciwko państwu obcemu, mieszczących się w tzw. sferze acta de iure gestionis działalności państw obcych w Polsce. Pozwoliło to Sądowi Okręgowemu na uwzględnienie powództwa, którego wszystkie elementy Sąd uznał za zasadne.

Więcej informacji na temat tej sprawy znajdą Państwo w zakładce Media i publikacje.

O tej sprawie pisaliśmy m.in.:

Bądź na bieżąco z DZP