Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Nowe wymogi wynikające z tzw. „warzywniaka” – ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego – w istotny sposób wpływają na instytucje finansowe, zwiększając możliwości kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Rozszerzone kompetencje nadzoru KNF bezpośrednio przekładają się na relacje i obowiązki pomiędzy Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych a depozytariuszami.

Kluczowe zagadnienia współpracy pomiędzy TFI a depozytariuszami zostaną przeanalizowane podczas warsztatów Wzajemne obowiązki, odpowiedzialność i relacje między TFI a depozytariuszami, które organizowane są przez MMC Polska w dniach 19-20 lutego.

Tomasz Jabłoński, Counsel z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych oraz Maciej Orkusz, Partner z Praktyki Postępowań Spornych podczas drugiego dnia wydarzenia wezmą udział w sesji pt. „Spory na linii TFI – depozytariusz – inwestor”.

Eksperci DZP przybliżą konsekwencje nienależytego zarządzania funduszem przez TFI oraz poruszą problematykę nadzoru depozytariusza nad działaniami towarzystwa w ujęciu praktycznym prezentując studium przypadku. Przeanalizują również najczęściej występujące rodzaje sporów na gruncie relacji z inwestorami oraz aktualne orzecznictwo.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP