Piotr Parzyszek

Senior Associate

+48 571 207 073     piotr.parzyszek@dzp.pl
 • Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa rynku kapitałowego, obrotu instrumentami finansowymi oraz prawa handlowego.
 • Doradza funduszom inwestycyjnym, TFI, depozytariuszom, firmom inwestycyjnym, a także dystrybutorom jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i podmiotów zarządzających portfelami sekurytyzowanych wierzytelności.
 • Wspiera polskich i zagranicznych inwestorów przy tworzeniu luksemburskich funduszy inwestycyjnych (Seed Capital/VC/PE).
 • Doradza przy emisjach dłużnych papierów wartościowych zarówno emitentom, inwestorom, jak i podmiotom oferującym.
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie uzyskiwania zgód, licencji czy notyfikacji wykonywania transgranicznej działalności na terytorium UE.
 • Jako compliance officer jednej z niezależnych instytucji finansowych był odpowiedzialny za zapewnienie zgodności wykonywania działalności tego podmiotu z przepisami szeroko pojętego prawa rynku kapitałowego.
 • Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

 • CEE VC SUMMIT 2024

  Konferencja | 19.03.2024

  Piotr Parzyszek z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych omówi możliwości inwestycyjne, jakie daje luksemburski rynek funduszy venture capital.

  cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP