Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Instytucje finansowe

W ramach specjalizacji zapewniamy instytucjom finansowym pełny zakres usług. Doradzamy w zakresie transakcji:

  • finansowania i restrukturyzacji zadłużeń,
  • finansowania projektów municypalnych,
  • doradztwa regulacyjnego i korporacyjnego,
  • dokapitalizowań,
  • restrukturyzacji finansowych grup kapitałowych i związanych z nimi aspektów zmiany kontroli,
  • transakcji nabycia/sprzedaży aktywów finansowych.

Prawnicy zajmujący się fuzjami i przejęciami w sektorze instytucji finansowych należą do najbardziej doświadczonych na polskim rynku. Byliśmy zaangażowani w obsługę kilkudziesięciu transakcji typu M&A w sektorze instytucji finansowych, w tym w największe operacje tego rodzaju w Polsce.

artykuły powiązane

Sprzedaż deweloperskiej spółki LC Corp SA

20.09.2017 Doradzaliśmy głównym akcjonariuszom deweloperskiej spółki LC Corp przy sprzedaży kontrolnego pakietu akcji. LC Corp realizuje inwestycje komercyjne i mieszkaniowe.

cały tekst

Market intelligence: Project finance

05.05.2017 What have been the trends over the past year or so in terms of deal activity in the project finance sector in your jurisdiction? An interview with Magdalena Skowronska and Tomasz Kalicki.

cały tekst

XVII Konferencja Programowa Izby Domów Maklerskich

10.03.2017 W dniach 10-12 marca odbędzie się 17. edycja Konferencji Programowej Izby Domów Maklerskich pt. "Rynek kapitałowy dla budowania dobrobytu przyszłych pokoleń polaków".

cały tekst

Idea Bank sprzedaje GetBack przy wsparciu DZP

30.07.2016 Doradzaliśmy Idea Bank SA przy sprzedaży spółki windykacyjnej GetBack SA. Wartość transakcji to 825 mln PLN. Kupującym był fundusz private equity Abris Capital Partners.

cały tekst

Konferencja Programowa Izby Domów Maklerskich

04.03.2016 W dniach 4-6 marca odbędzie się 16. edycja Konferencji Programowej Izby Domów Maklerskich, której tematem przewodnim będzie "Rynek kapitałowy dla rozwoju polskiej gospodarki".

cały tekst

Kolejny Sheraton przejęty przy wsparciu DZP

29.10.2015 Fundusze private equity - Benson Elliot Capital Management i Walton Street Capital oraz grupa hotelarska Algonquin pozyskały od Banku Pekao SA finansowania na nabycie hotelu Sheraton Warsaw.

cały tekst

Psychologia największą przeszkodą w sukcesji

05.09.2015 Klienci skarżą się, że polskie prawo jest skomplikowane i nie sprzyja prowadzeniu ich biznesów.

cały tekst

Sfinalizowaliśmy kolejne przejęcie dla Bauer Media

13.08.2015 Doradzaliśmy Grupie Bauer Media przy zakupie 100% udziałów w Mediasoft Polska sp. z o.o., spółce działającej pod nazwą Grupa eBroker, która dołączy do Grupy Interia.pl.

cały tekst

DZP doradza przy zbyciu akcji ING PTE

26.02.2015 Praktyka Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych kancelarii DZP doradzała ING Bankowi Śląskiemu w transakcji sprzedaży pakietu akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego na rzecz ING Continental Europe Holdings, spółki z grupy NN.

cały tekst

Wyróżnienia Chambers Global 2014 dla DZP

13.03.2014 Informujemy, że w opublikowanym właśnie rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business kancelaria DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Bank i kancelaria wspólnie trzymają gardę

01.12.2013 Jeżeli polski przedsiębiorca, klient private bankingu, myśli, że może się obyć bez wspólnego wsparcia banku i kancelarii prawnej, to jest w ogromnym błędzie-mówią jednym głosem Maurycy Kiihn, wiceprezes Noble Banku, i Andrzej Foltyn, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

Opinie i ekspertyzy tajne tylko czasami

26.02.2013 Organ władzy powinien ujawnić dane eksperta, jeśli uzasadnia swoje postępowanie, powołując się na jego stanowisko – twierdzi profesor.

cały tekst

Globalna wizja ochrony prywatności a transfery finansowe

09.05.2011 Sprawa SWIFT ukazuje dobitnie problem braku zgodności standardów ochrony danych w Unii oraz USA – uważa radca prawny, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

cały tekst

O przekształceniu oddziału instytucji kredytowej w bank krajowy (spółkę akcyjną)

01.04.2011 Przedmiotem niniejszego artykułu są proponowane zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 ze zm.) według projektu z dnia 27 stycznia 2011 r. (o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa), (dalej: projekt ustawy) opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów.

cały tekst