Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Reprezentowaliśmy dwie spółki, hiszpańską i holenderską, należące do hiszpańskiej grupy kapitałowej Uriel Inversiones w sporze dotyczącym zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, w formie success fee, było ustalone na podstawie umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej odpowiedzialnej za budowę i eksploatację farmy wiatrowej w Polsce. Sprawa pomiędzy zagranicznymi podmiotami była prowadzona przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i zakończyła się sukcesem naszego klienta.

Klient dochodził od hiszpańskich nabywców udziałów w spółce celowej zapłaty 15 mln PLN tytułem premii od sukcesu, jakim było uzyskanie przez spółkę celową dofinansowania ze środków publicznych, o które ta ubiegała się już w trakcie procesu sprzedaży udziałów. Główną osią sporu w sprawie była właściwa interpretacja postanowień umowy określających warunki powstania prawa do success fee. Po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia w postępowaniu arbitrażowym kancelaria wspierała klienta w uzgodnieniu zasad spłaty zadłużenia.  

Z ramienia kancelarii sprawę prowadzili specjaliści z Praktyki Postępowań Spornych: Józef Palinka, Partner i Szef Praktyki, Paweł Lewandowski, Partner, Maciej Orkusz, Senior Associate, oraz Anna Ciepla, Associate, wsparci przez Tadeusza Piątka, Counsel w Praktyce IP&TMT oraz prawników Spanish Desk: Katarzynę Kuźmę, Partnera, i Jose Luisa Villacampa, Senior Associate.

Bądź na bieżąco z DZP