Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Rekordowe odszkodowanie dla PKP Intercity od dostawcy Pendolino

12.12.2016

Reprezentowaliśmy spółkę PKP Intercity w sporze dotyczącym zapłaty kary umownej przez Alstom z tytułu opóźnienia w dostawie pociągów Pendolino. Sąd zasądził na rzecz PKP Intercity kwotę 42,3 mln EUR z odsetkami, uwzględniając w przeważającej części powództwo PKP. Jest to jedna z najwyższych kwot zasądzonych na rzecz powoda w historii polskiego arbitrażu. Sąd Arbitrażowy oddalił też w przeważającej części powództwo wzajemne dostawcy (uwzględniając zaledwie ok. 0,5% żądania przeciwnika).

Sprawa była prowadzona przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Główną osią sporu w sprawie były kwestia zasad odpowiedzialności pozwanego dostawcy taboru oraz przyczyn opóźnienia.

Prowadzenie sprawy wymagało nie tylko dogłębnej znajomości prawa, ale również organizacji rynku kolejowego oraz technicznych uwarunkowań dostawy pociągów.

Z ramienia kancelarii DZP sprawę zajmował się interdyscyplinarny zespół prowadzony przez dr Aleksandrę Auleytner, Partnera i Szefa Praktyki IP&TMT, specjalizującą się m.in. w doradztwie w zakresie transportu szynowego, i Józefa Palinkę, Partnera i Szefa Praktyki Postępowań Spornych, specjalistę od arbitrażu z długoletnim doświadczeniem.

Ponadto, w skład zespołu weszli również specjaliści z Praktyki Postępowań Spornych - Paweł Lewandowski, Partner, Maciej Orkusz, Senior Associate oraz Anna Ciepla, Associate, Praktyki Infrastruktury i Energetyki - Tomasz Darowski, Partner, dr Krzysztof Fliszkiewicz, Senior Associate, Michał Przychoda, Associate oraz Praktyki IP&TMT - Tadeusz Piątek, Counsel.

Bądź na bieżąco z DZP