Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

 • Warsztaty "Liberalizacja rynku a bezpieczeństwo energetyczne"

  12.12.2012 12 grudnia w Hotelu Westin w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Liberalizacja rynku a bezpieczeństwo energetyczne". Podczas warsztatów prelekcję pt. "Uwarunkowania prawne zmiany sprzedawcy w Nowym Prawie Gazowym" wygłosi Katarzyna Radzewicz, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w naszej kancelarii.

  cały tekst

 • Warsztaty "Pozyskiwanie decyzji środowiskowej na potrzeby procesu inwestycyjnego"

  12.12.2012 W dniach 12-13 grudnia w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Budynek Millenium Plaza w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Pozyskiwanie decyzji środowiskowej na potrzeby procesu inwestycyjnego".Prezentację pt. "Procedura oceny oddziaływania inwestycji na środowisko" poprowadzą eksperci w zakresie prawa ochrony środowiska Daniel Chojnacki i Przemysław Zdrajkowski.

  cały tekst

 • Warsztaty "Zarządzanie aktywami trwałymi – nabywanie, zbywanie i zagospodarowanie nieruchomości"

  10.12.2012 W dniach 10-11 grudnia w Centrum Konferencyjnym Golden Floor odbędą się warsztaty pt. "Zarządzanie aktywami trwałymi – nabywanie, zbywanie i zagospodarowanie nieruchomości". Podczas warsztatów Agata Demuth, Partner i Konrad Bisiorek, Senior Associate, wygłoszą prelekcje: "Badanie stanu prawnego nieruchomości przed ich zbyciem lub nabyciem: zakres badania, najczęstsze ryzyka, wpływ wyników badania na strukturę transakcji" oraz "Ograniczenia prawne w obrocie nieruchomościami".

  cały tekst

 • Debata "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?"

  06.12.2012 6 grudnia w biurze kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Warszawie odbędzie się debata pt. "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?". W panelu "Perspektywy dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych (na przykładach gruntów warszawskich, nieruchomości rolnych i przemysłowych) i wpływ tych roszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce" weźmie udział Lech Żyżylewski, ekspert w zakresie kwestii reprywatyzacyjnych w naszej kancelarii.

  cały tekst

 • Eksperci o roszczeniach reprywatyzacyjnych - debata kancelarii Wardyński i Wspólnicy

  06.12.2012 6 grudnia Lech Żyżylewski, ekspert w zakresie reprywatyzacji oraz Szef Praktyki Nieruchomości w DZP, wziął udział w debacie "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?".

  cały tekst

 • Seminarium "Dobre praktyki samorządów i środowisk lokalnych w pozyskiwaniu i współpracy z inwestorem japońskim”

  05.12.2012 5 grudnia w Pałacyku MSZ przy ul. Foksal w Warszawie odbędzie się seminarium pt. "Dobre praktyki samorządów i środowisk lokalnych w pozyskiwaniu i współpracy z inwestorem japońskim". W panelu "Klimat inwestycyjny w Polsce dla firm japońskich" weźmie udział Marcin Krakowiak, Szef Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Debata Ministrów Sprawiedliwości III RP

  29.11.2012 29 listopada o godz. 14.00 w Sejmie RP w Warszawie odbedzie się Debata ministrów sprawiedliwości III RP pt. "Czy karać ostrzej czy łagodniej?". W dyskusji weźmie udział dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, Counsel w naszej kancelarii.

  cały tekst

 • Konferencja "Trójpak energetyczny: Pakiet nowych ustaw energetycznych"

  28.11.2012 28 listopada w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się konferencja "Trójpak energetyczny: Pakiet nowych ustaw energetycznych - kluczowe zmiany i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw energetycznych". W wydarzeniu weźmie udział Paweł Grzejszczak, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Konferencja "Bezpieczeństwo firm rodzinnych"

  28.11.2012 28 listopada w Poznaniu odbędzie się konferencja pt. "Bezpieczeństwo firm rodzinnych czyli jak chronić biznes rodzinny dla siebie, dzieci i wnuków". W spotkaniu weźmie udział Piotr Andrzejczak, Partner w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, który omówi kwestię kontekstu prawnego bezpieczeństwa firmy rodzinnej.

  cały tekst

 • Konferencja "Arbitraż a osoby trzecie"

  28.11.2012 28 listopada w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. "Arbitraż a osoby trzecie". Na wydarzenie zapraszają Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wraz z Katedrą Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego oraz Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. 

  cały tekst

 • Rosyjsko-Polski Dzień Prawniczy

  21.11.2012 21 listopada w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się Rosyjsko-Polski Dzień Prawniczy. Nasza kancelaria jest jednym z Partnerów tego wydarzenia. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie platformy, dzięki której prawnicy, przedsiębiorcy i twórcy obu krajów będą mogli nawiązać bliższe kontakty. Z ramienia kancelarii DZP w spotkaniu wezmą udział Aleksandra Auleytner, Szef Praktyki IP&TMT oraz Marcin Karkowiak, Szef Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

  cały tekst

 • Europejskie Forum Regionalne IBA

  21.11.2012 W dniach 21-23 listopada odbędzie się Środkowo-Wschodnioeuropejska Konferencja Regionalna "Europejskie Forum Regionalne IBA: Szanse i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w nowych państwach UE - perspektywy na przyszłość".

  cały tekst

 • Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON 2012

  19.11.2012 W dniach 19-20 listopada w Poznaniu odbędzie się XVI edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. W czasie spotkania Marcin Krakowiak i Katarzyna Kuźma, eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP, wystapią z prelekcjami "Wdrażanie partnerstwa publiczno-prywatnego w inwestycjach wodno - kanalizacyjnych" oraz "Przetarg na odbiór odpadów jako element systemu gospodarowania odpadami".

  cały tekst

 • Seminarium "Tymczasowe zabezpieczenia roszczeń w sporach budowlanych"

  19.11.2012 Nasza kancelaria wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) serdecznie zapraszają na spotkanie pt. "Tymczasowe zabezpieczenia roszczeń w sporach budowlanych", które odbędzie się 19 listopada, w godz. 16.00 – 18.00, w budynku Krajowej Izby Gospodarczej na ul. Trębackiej 4 w Warszawie.

  cały tekst

 • Seminarium "Praktyka w zamówieniach publicznych dla energetyki"

  15.11.2012 15 listopada w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w MiIlennium Plaza w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Praktyka w zamówieniach publicznych dla energetyki". W czasie spotkania prezentację pt. "Kształtowanie i zasady weryfikacji warunków udziału w postępowaniu - zwiększenie szans na prawidłowe wykonanie zamówienia" wygłosi Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Warsztaty "Szkody w ubezpieczeniach - prawo i praktyka w procesie likwidacji szkód"

  12.11.2012 W dniach 12-13 listopada w hotelu Hyatt w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Szkody w ubezpieczeniach - prawo i praktyka w procesie likwidacji szkód". Pierwszego dnia warsztatów prezentacje wygłoszą specjaliści w zakresie prawa ubezpieczeń kancelarii DZP - Julita Zimoch-Tuchołka, Partner ("Likwidacja szkód – zasada ryzyka i winy") oraz Monika Malinowska-Hyla, Senior Associate ("Obowiązek dowodowy w postępowaniu likwidacyjnym").

  cały tekst

 • XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna Europower

  07.11.2012 W dniach 7-8 listopada odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna Europower, której kancelaria DZP jest Partnerem Merytorycznym. W konferencji wezmą udział eksperci z kancelarii - Paweł Grzejszczak i Bartosz Marcinkowski z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, dr Marlena Wach z Praktyki IP&TMT.

  cały tekst

 • Konferencja "Odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych do roku 2020"

  06.11.2012 W dniach 6-7 listopada w hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się, juz po raz 10., konferencja IdentiPlast pt. "Odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych do roku 2020 – wiele sposobów na osiągnięcie celu". W wydarzeniu weźmie udział Daniel Chojnacki, Counsel w kancelarii DZP i specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska, który przedstawi temat "Nowe polskie regulacje prawne w zakresie odpadów komunalnych".

  cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP