Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

 • Warsztaty "Pozyskiwanie decyzji środowiskowej na potrzeby procesu inwestycyjnego"

  12.12.2012 W dniach 12-13 grudnia w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Budynek Millenium Plaza w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Pozyskiwanie decyzji środowiskowej na potrzeby procesu inwestycyjnego".Prezentację pt. "Procedura oceny oddziaływania inwestycji na środowisko" poprowadzą eksperci w zakresie prawa ochrony środowiska Daniel Chojnacki i Przemysław Zdrajkowski.

  cały tekst

 • Warsztaty "Liberalizacja rynku a bezpieczeństwo energetyczne"

  12.12.2012 12 grudnia w Hotelu Westin w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Liberalizacja rynku a bezpieczeństwo energetyczne". Podczas warsztatów prelekcję pt. "Uwarunkowania prawne zmiany sprzedawcy w Nowym Prawie Gazowym" wygłosi Katarzyna Radzewicz, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w naszej kancelarii.

  cały tekst

 • Warsztaty "Zarządzanie aktywami trwałymi – nabywanie, zbywanie i zagospodarowanie nieruchomości"

  10.12.2012 W dniach 10-11 grudnia w Centrum Konferencyjnym Golden Floor odbędą się warsztaty pt. "Zarządzanie aktywami trwałymi – nabywanie, zbywanie i zagospodarowanie nieruchomości". Podczas warsztatów Agata Demuth, Partner i Konrad Bisiorek, Senior Associate, wygłoszą prelekcje: "Badanie stanu prawnego nieruchomości przed ich zbyciem lub nabyciem: zakres badania, najczęstsze ryzyka, wpływ wyników badania na strukturę transakcji" oraz "Ograniczenia prawne w obrocie nieruchomościami".

  cały tekst

 • Eksperci o roszczeniach reprywatyzacyjnych

  06.12.2012 6 grudnia Lech Żyżylewski, ekspert w zakresie reprywatyzacji oraz Szef Praktyki Nieruchomości w DZP, wziął udział w debacie "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?".

  cały tekst

 • Debata "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?"

  06.12.2012 6 grudnia w biurze kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Warszawie odbędzie się debata pt. "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?". W panelu "Perspektywy dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych (na przykładach gruntów warszawskich, nieruchomości rolnych i przemysłowych) i wpływ tych roszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce" weźmie udział Lech Żyżylewski, ekspert w zakresie kwestii reprywatyzacyjnych w naszej kancelarii.

  cały tekst

 • Seminarium "Dobre praktyki samorządów i środowisk lokalnych w pozyskiwaniu i współpracy z inwestorem japońskim”

  05.12.2012 5 grudnia w Pałacyku MSZ przy ul. Foksal w Warszawie odbędzie się seminarium pt. "Dobre praktyki samorządów i środowisk lokalnych w pozyskiwaniu i współpracy z inwestorem japońskim". W panelu "Klimat inwestycyjny w Polsce dla firm japońskich" weźmie udział Marcin Krakowiak, Szef Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Debata Ministrów Sprawiedliwości III RP

  29.11.2012 29 listopada o godz. 14.00 w Sejmie RP w Warszawie odbedzie się Debata ministrów sprawiedliwości III RP pt. "Czy karać ostrzej czy łagodniej?". W dyskusji weźmie udział dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, Counsel w naszej kancelarii.

  cały tekst

 • Konferencja "Trójpak energetyczny: Pakiet nowych ustaw energetycznych"

  28.11.2012 28 listopada w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się konferencja "Trójpak energetyczny: Pakiet nowych ustaw energetycznych - kluczowe zmiany i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw energetycznych". W wydarzeniu weźmie udział Paweł Grzejszczak, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Konferencja "Arbitraż a osoby trzecie"

  28.11.2012 28 listopada w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. "Arbitraż a osoby trzecie". Na wydarzenie zapraszają Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wraz z Katedrą Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego oraz Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. 

  cały tekst

 • Konferencja "Bezpieczeństwo firm rodzinnych"

  28.11.2012 28 listopada w Poznaniu odbędzie się konferencja pt. "Bezpieczeństwo firm rodzinnych czyli jak chronić biznes rodzinny dla siebie, dzieci i wnuków". W spotkaniu weźmie udział Piotr Andrzejczak, Partner w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, który omówi kwestię kontekstu prawnego bezpieczeństwa firmy rodzinnej.

  cały tekst

 • Europejskie Forum Regionalne IBA

  21.11.2012 W dniach 21-23 listopada odbędzie się Środkowo-Wschodnioeuropejska Konferencja Regionalna "Europejskie Forum Regionalne IBA: Szanse i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w nowych państwach UE - perspektywy na przyszłość".

  cały tekst

 • Rosyjsko-Polski Dzień Prawniczy

  21.11.2012 21 listopada w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się Rosyjsko-Polski Dzień Prawniczy. Nasza kancelaria jest jednym z Partnerów tego wydarzenia. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie platformy, dzięki której prawnicy, przedsiębiorcy i twórcy obu krajów będą mogli nawiązać bliższe kontakty. Z ramienia kancelarii DZP w spotkaniu wezmą udział Aleksandra Auleytner, Szef Praktyki IP&TMT oraz Marcin Karkowiak, Szef Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

  cały tekst

 • Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

  19.11.2012 W dniach 19-20 listopada w Poznaniu odbędzie się XVI edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. W czasie spotkania Marcin Krakowiak i Katarzyna Kuźma, eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP, wystapią z prelekcjami "Wdrażanie partnerstwa publiczno-prywatnego w inwestycjach wodno - kanalizacyjnych" oraz "Przetarg na odbiór odpadów jako element systemu gospodarowania odpadami".

  cały tekst

 • Seminarium "Tymczasowe zabezpieczenia roszczeń w sporach budowlanych"

  19.11.2012 Nasza kancelaria wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) serdecznie zapraszają na spotkanie pt. "Tymczasowe zabezpieczenia roszczeń w sporach budowlanych", które odbędzie się 19 listopada, w godz. 16.00 – 18.00, w budynku Krajowej Izby Gospodarczej na ul. Trębackiej 4 w Warszawie.

  cały tekst

 • Seminarium "Praktyka w zamówieniach publicznych dla energetyki"

  15.11.2012 15 listopada w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w MiIlennium Plaza w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Praktyka w zamówieniach publicznych dla energetyki". W czasie spotkania prezentację pt. "Kształtowanie i zasady weryfikacji warunków udziału w postępowaniu - zwiększenie szans na prawidłowe wykonanie zamówienia" wygłosi Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Warsztaty "Szkody w ubezpieczeniach - prawo i praktyka w procesie likwidacji szkód"

  12.11.2012 W dniach 12-13 listopada w hotelu Hyatt w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Szkody w ubezpieczeniach - prawo i praktyka w procesie likwidacji szkód". Pierwszego dnia warsztatów prezentacje wygłoszą specjaliści w zakresie prawa ubezpieczeń kancelarii DZP - Julita Zimoch-Tuchołka, Partner ("Likwidacja szkód – zasada ryzyka i winy") oraz Monika Malinowska-Hyla, Senior Associate ("Obowiązek dowodowy w postępowaniu likwidacyjnym").

  cały tekst

 • XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna Europower

  07.11.2012 W dniach 7-8 listopada odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna Europower, której kancelaria DZP jest Partnerem Merytorycznym. W konferencji wezmą udział eksperci z kancelarii - Paweł Grzejszczak i Bartosz Marcinkowski z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, dr Marlena Wach z Praktyki IP&TMT.

  cały tekst

 • Konferencja "Odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych do roku 2020"

  06.11.2012 W dniach 6-7 listopada w hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się, juz po raz 10., konferencja IdentiPlast pt. "Odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych do roku 2020 – wiele sposobów na osiągnięcie celu". W wydarzeniu weźmie udział Daniel Chojnacki, Counsel w kancelarii DZP i specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska, który przedstawi temat "Nowe polskie regulacje prawne w zakresie odpadów komunalnych".

  cały tekst

 • Debata "Ocena Skutków Regulacji jako strategiczne narzędzie poprawy jakości tworzonego prawa”

  26.10.2012 26 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się debata pt. "Ocena Skutków Regulacji jako strategiczne narzędzie poprawy jakości tworzonego prawa". Komentarz do tematu "Jakich kompetencji i kultury pracy potrzebuje administracja dla poprawy jakości OSR?" wygłosi dr Tomasz Zalasiński, Counsel w kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Śniadanie Kosmetyczne

  24.10.2012 24 października w godz. 8:30-11:00 w siedzibie kancelarii DZP odbędzie się Śniadanie Kosmetyczne, którego tematem przewodnim będzie "Zmiana regulacji prawnych na rynku kosmetyków w obszarze: rejestracji, dystrybucji, znakowania i raportowania działań niepożądanych". Spotkanie poprowadzą eksperci z Praktyki Life Sciences, której pracami kieruje dr hab. Marcin Matczak. Śniadanie Kosmetyczne jest pierwszym z planowanego cyklu spotkań przeznaczonym dla przedstawicieli branży kosmetycznej.

  cały tekst

 • Konferencja "Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon"

  24.10.2012 24 października w Andel's Hotel w Łodzi odbędzie się konferencja "Rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw". W spotkaniu weźmie udział Janina Ligner-Żeromska, Partner w Parktyce IP&TMT kancelarii DZP, która przedstawi temat "Przechowywanie i przetwarzanie danych poza przedsiębiorstwem w modelu cloud computing. Na co zwracać szczególną uwagę przy podpisywaniu umów z dostawcą i na jakie niebezpieczeństwa prawne uważać?".

  cały tekst

 • Warsztaty "Umowy i spory w telekomunikacji. Najnowsze zmiany i instniejące problemy"

  23.10.2012 W dniach 23-24 października w Hotelu Hyatt w Warszawie odbędą się warsztaty "Umowy i spory w telekomunikacji. Najnowsze zmiany i instniejące problemy". W spotkaniu udział weźmie dr Marlena Wach, która poprowadzi prezentację pt. "Działania marketingowe operatorów względem klientów po zmianach".

  cały tekst

 • Konferencja "Dystrybucja i logistyka w farmacji. Nowe modele oraz rozwiązania prawne"

  23.10.2012 W dniach 23-24 października w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w budynku Millennium Plaza w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Dystrybucja i logistyka w farmacji. Nowe modele oraz rozwiązania prawne". W spotkaniu weźmie udział Michał Czarnuch, Associate w Praktyce Life Sciences kancelarii DZP, który przedstawi temat: "Dystrybucja produktów refundowanych – po nowelizacji zakazu przekazywania zachęt".

  cały tekst

 • Konferencja "Licencja na nieodpowiedzialność"

  23.10.2012 23 październikaw sali 316 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się VII doroczna konferencja Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt. "Licencja na nieodpowiedzialność". W panelu nt. modeli odpowiedzialności weźmie udział dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, Cousnel w kancelarii DZP, która będzie mówiła o odpowiedzialności karnej.

  cały tekst

 • Szkolenie "Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r. – jak poprawnie zorganizować przetarg na wybór wykonawcy?"

  22.10.2012 22 października w Poznaniu odbędzie się szkolenie pt. "Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r. – jak poprawnie zorganizować przetarg na wybór wykonawcy?". Kancelaria DZP jest współorganizatorem tego wydarzenia, a eksperci z naszej kancelarii - Katarzyna Kuźma, Daniel Chojnacki, Wojciech Hartung i Karolina Szymczak, poprowadzą wykłady organizowane w ramach szkolenia.

  cały tekst

 • Warsztaty "Dyrektywa IED. Zmiany w projekcie o zmianie ustawy. Prawo ochrony środowiska"

  18.10.2012 18 października w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Dyrektywa IED. Zmiany w projekcie o zmianie ustawy. Prawo ochrony środowiska". W czasie spotkania prezentacje pt. "Ochrona gleby w Dyrektywie IED – sposób implementacji do prawa polskiego" wygłosi ekspert z zakresu ochrony środowiska Daniel Chojnacki, Counsel w kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Konferencja "Ustawa Refundacyjna. Uzyskiwanie dostępu do rynku w obliczu nowych ograniczeń cenowo – refundacyjnych"

  16.10.2012 W dniach 16-17 października w Hotelu Hyatt w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Ustawa Refundacyjna. Uzyskiwanie dostępu do rynku w obliczu nowych ograniczeń cenowo – refundacyjnych. Nowe rozporządzenie w sprawie składania wniosków". W spotkaniu weźmie udział Michał Czarnuch, Associate w Praktyce Life Sciences kancelarii DZP, który w czasie konferencji przedstawi temat pt. "Postępowanie refundacyjne - prawa i obowiązki uczestnika".

  cały tekst

 • IX Międzynarodowa Konferencja "Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji"

  15.10.2012 W dniach 15-17 października w Haston City Hotel we Wrocławiu odbędzie się IX edycja Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej "Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji". W czasie konferencji prezentację pt. "Projekty hybrydowe. Doświadczenia w realizacji pionierskiego modelu PPP w gospodarce odpadami" poprowadzi Magdalena Zabłocka, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Konferencja "Dylematy medyczne XXI wieku"

  12.10.2012 W dniach 12-13 października w Krakowie odbedzie się konferencja Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali z cyklu "Dylematy medyczne XXI wieku", której tematem będzie "Prawo i ryzyko w medycynie". Kancelaria DZP jest Partnerem tego wydarzenia, a eksperci z Praktyki Life Sciences - dr hab. Marcin Matczak i Piotr Pawłowski poprowadzą prelekcje.

  cały tekst

 • Szkolenie "Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?"

  09.10.2012 9 października w siedzibie AHK w Warszawie odbedzie się szkolenie pt. "Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O, utraty zysku itp.)". W czasie spotkania prezentacje wygłoszą eksperci w zakresie prawa ubezpieczeniowego - Julita Zimoch-Tuchołka i Monika Malinowska-Hyla, prawnicy z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć.

  cały tekst

 • XII Forum Ekonomiczne Aptekarzy

  29.09.2012 29 września w Łodzi odbędzie się 12 Forum Ekonomiczne Aptekarzy, tym razem pod hasłem "Cała prawda o rynku".W spotkaniu weźmie udział dr hab. Marcin Matczak, który wystąpi z prezentacją pt. "Pięć głównych zagrożeń prawno - finansowych w prowadzeniu przedsiębiorstwa aptecznego na gruncie nowej ustawy refundacyjnej".

  cały tekst

 • Capital Market Community 2012 Kongres Zarządów Spółek i Inwestorów

  28.09.2012 16 października w hotelu Le Méridien Bristol w Warszawie odbędzie się Kongres Zarządów Spółek i Inwestorów. Kancelaria DZP jest jednym z organizatorów wydarzenia, a Joanna Wierzejska, Szef Praktyki Podatkowej naszej kancelarii wystąpi z prezentacją pt. "Ryzyka podatkowe w spółkach kapitałowych oraz optymalizacja podatkowa działalności przedsiębiorstwa – identyfikacja ryzyk, rozwiązania, polityka zarządzania ryzykiem podatkowym".

  cały tekst

 • III Kongres Lidera Informatyki

  27.09.2012 W dniach 27-28 września w Warszawie odbędzie się III Kongres Lidera Informatyki, w tym roku pod hasłem "W strone innowacyjności". W spotkaniu weźmie udział Aleksandra Auleytner, Szef Praktyki IP&TMT w knacelarii DZP, która 28 września wystąpi w panelu "Czy firmy energetyczne, które wdrażają innowacyjne systemy, mają szansę potrząsnąć rynkiem o ustalonym status-quo?". 

  cały tekst

 • IX Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

  26.09.2012 W dniach 26-28 września w Toruniu odbędzie się IX Forum Ekologiczne Branży Chemicznej. Drugiego dnia Forum prelekcję pt. "Wybrane instrumenty ochrony powierzchni ziemi w prawodawstwie niektórych państw UE oraz w projekcie dyrektywy ramowej w sprawie ochrony gleby" poprowadzi Daniel Chojnacki, Counsel w kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Seminarium "Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi"

  25.09.2012 25 września w Centrum Konferencyjnym FOCUS w Warszawie odbędzie się seminarium pt. "Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi. Wymagania gmin a oczekiwania przedsiębiorców. Kwestie prawne, finansowe, jakościowe oraz przedmiotowe przetargów". Nasza kancelaria jest Partnerem Merytorycznym tego wydarzenia, a swoje prezentacje w czasie spotkania wygłoszą eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP: Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung, Daniel Chojnacki i Karolina Szymczak oraz Katarzyna Maćkowska z Praktyki Podatkowej.

  cały tekst

 • II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  24.09.2012 W Katowicach w dniach 24 - 27 września odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach posiedzenia Krajowej Rady Programowej "Samorządowa Polska" prof. Michał Kulesza, Partner w kancelarii DZP, wygłosi wykład pt. "Wpływ Programu "Samorządowa Polska" na rozwój gmin. Uzasadnienie potrzeby zaangażowania się jednostek samorządu terytorialnego w projekt na szczeblu gminy i województwa".

  cały tekst

 • Konferencja "Ubezpieczenia - Nowoczesne kanały komunikacji i ich efektywność w sprzedaży - technologia i prawo"

  19.09.2012 19 września w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" w Warszawie odbedzie się konferencja pt. "Ubezpieczenia - Nowoczesne kanały komunikacji i ich efektywność w sprzedaży - technologia i prawo". W czasie spotkania prezentację pt. "Ubezpieczenia - Nowoczesne kanały dystrybucji a ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym" wygłosi Julita Zimoch-Tuchołka, Partner w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, specjalista w zakresie prawa ubezpieczeniowego.

  cały tekst

 • Polsko-Ukraiński Dzień Prawniczy

  19.09.2012 19 września w hotelu Citadel Inn we Lwowie na Ukrainie odbędzie się międzynarodowe spotkanie Polish-Ukrainian Legal Day. Spotkanie odbywa się pod patronatem IBA European Regional Forum, a nasza kancelaria jest współorganizatorem wydarzenia. W spotkaniu weźmie udział dr Marek Świątkowski, który będzie moderatorem panelu "Effective enforcement of trade and investment interests".

  cały tekst

 • Kongres "Warsaw International Media Summit"

  19.09.2012 W dniach 19-20 września w hotelu Westin Warsaw odbędzie się 5. edycja kongresu Warsaw International Media Summit. Nasza kancelaria jest Patronem Merytorycznym tego wydarzenia, a w dyskusjach panelowych wezmą udział eksperci z Praktyki IP&TMT naszej kancelarii - Aleksandra Auleytner (panel "Inwestycje w infrastrukturę z punktu widzenia regulacji prawnych oraz strategii przedsiębiorstw") i dr Marlena Wach (panel "Zmiana uprawnień konsumenta w nowej ustawie Prawo telekomunikacyjne").

  cały tekst

 • Game Industry Trends 2012

  17.09.2012 W dniach 17-18 września w Warszawie juz po raz drugi odbędzie się konferencja "Game Industry Trends 2012" dotycząca biznesu growego w Polsce i na świecie. Podczas dwudniowej konferencji zaprezentowani zostaną czołowi gracze rynkowi, najnowsze raporty i badania, trendy oraz zmiany na tym niezwykle dynamicznym rynku. Pierwszego dnia spotkania prezentację pt. "Prawo w grach komputerowych – dane osobowe w MMORPG i grach online, ochrona know how, umowy dystrybucyjne" poprowadzą Aleksandra Auleytner, Szef Praktyki IP&TMT w kancelarii DZP oraz Jakub Kubalski, Junior Associate i Rafał Kłoczko, Junior Associate.

  cały tekst

 • Warsztaty "Wpływ zanieczyszczeń na stan gleby i wód podziemnych w świetle ustawy szkodowej i ustawy POŚ"

  13.09.2012 W dniach 13-14 września w hotelu Marriott w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Wpływ zanieczyszczeń na stan gleby i wód podziemnych w świetle ustawy szkodowej i ustawy POŚ". W czasie spotkania prezentację pt. "Pozwolenia zintegrowane w świetle nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska" wygłoszą Daniel Chojnacki i Przemysław Zdrajkowski, eksperci w Zespole Prawa Ochrony Środowiska kancelarii DZP.

  cały tekst

 • XX Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

  11.09.2012 11 września w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się XX Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny - POLFARM 2012  pod hasłem "Dystrybucja produktów refundowanych - podsumowanie sytuacji oraz najnowszych zmian". Spotkanie organizuje Europejskie Centrum Biznesu, a nasza kancelaria jest jego Partnerem Merytorycznym.

  cały tekst

 • XXXIV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej

  11.09.2012 W dniach 11-12 września w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym odbędzie się XXXIV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej pod hasłem "Rekompensata i rozsądny zysk w systemie finansowania publicznego transportu zbiorowego". Podczas Zjazdu prelekcję pt. "Sposoby powierzania usług publicznych. Rekompensata" wygłosi Irena Filipowicz, Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

  cały tekst

 • 22. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

  04.09.2012 W dniach 4-6 września w Krynicy Zdrój odbędzie się XXII Forum Ekonomiczne: Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu. Z ramienia naszej kancelarii w wydarzeniu będą brali udział: dr hab. Marcin Matczak, Marcin Krakowiak oraz dr Marek Świątkowski.

  cały tekst

 • Warsztaty "Praktyka w zamówieniach publicznych dla energetyki"

  23.08.2012 23 sierpnia w Angelo Hotel Katowice odbędą się warsztaty pt. "Praktyka w zamówieniach publicznych dla energetyki". W czasie spotkania prezentację pt. "Kształtowanie i zasady weryfikacji warunków udziału w postępowaniu - zwiększenie szans na prawidłowe wykonanie zamówienia" wygłosi Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

  cały tekst

 • VI Ogólnopolski Kongres Facility Management

  09.08.2012 W dniach 9-11 października w Warszawie odbędzie się VI Ogólnopolski Kongres Facility Management. Kancelaria DZP jest Partonem Merytorycznym wydarzenia, a w czasie spotkania swoje prezentacje wygłoszą eksperci kancelarii: Agata Demuth, Partner i Konrad Bisiorek, Senior Associate ("Badanie stanu prawnego nieruchomości. Zło konieczne czy dobra praktyka"), Joanna Wierzejska, Tax Partner i Krzysztof Dyba, Tax Manager ("Podatkowe badanie due diligence nieruchomości. Jakie elementy powinien zawierać dobry raport") oraz Artur Malinowski, Senior Associate i Jan Bagatela, Associate ("Problematyczne klauzule zawierane w umowach najmu. Jak uniknąć pułapek", "Rozwiązanie umowy najmu przez najemcę. Przesłanki i procedura").

  cały tekst

 • Konferencja "Elektroniczna dokumentacja w medycynie MedCon"

  01.08.2012 1 sierpnia 2012 w Hotelu Courtyard w Warszawie odbędzie się konferencja "Elektroniczna dokumentacja w medycynie MedCon - obieg, przetwarzanie, udostępnianie, archiwizacja i ochrona". W spotkaniu weźmie udział Piotr Pawłowski, Associate w Praktyce Life Sciences, który wygłosi prezentacje pt. "Aspekty prawne przetwarzania i udostępniania danych zawartych w dokumentacji medycznej".

  cały tekst

 • Seminarium "Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wyzwania dla samorządów. Organizacja systemu. Odbiór odpadów"

  25.07.2012 Nasza kancelaria kontynuując cykl spotkań przeznaczonych dla władz i podmiotów samorządowych, ma przyjemność zaprosić Państwa na seminarium pt. "Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wyzwania dla samorządów. Organizacja systemu. Odbiór odpadów", które odbędzie się 25 lipca w Centrum Konferencyjnym DAGO, piętro 2, Rondo ONZ 1, Warszawa.

  cały tekst

 • Europejski Dzień Prawa Handlowego i Prawa Spółek

  06.07.2012 6-7 lipca odbędzie się 2. Europejski Dzień Prawa Handlowego i Prawa Spółek. W ramach tego wydarzenia odbędą się konferencje "Arbeitsgemeinschaft Handels- und Gesellschaftsrecht" oraz "Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr".

  cały tekst

 • Warsztaty "Spory ubezpieczeniowe"

  21.06.2012 W dniach 21-22 czerwca w hotelu Marriott w Warszawie odbędą sie warsztaty pt. "Kluczowe kategorie szkód w świetle aktualnego orzecznictwa. Spory ubezpieczeniowe". Pierwszego dnia warsztatów prezentację pt. "Orzecznictwo sądowe w szkodach majątkowych komunikacyjnych" poprowadzą specjaliści z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć - Julita Zimoch-Tuchołka i Monika Malinowska-Hyla.

  cały tekst

 • Warsztaty "Odpowiedzialność managerska"

  18.06.2012 W dniach 18-19 czerwca w hotelu Marriott w Warszawie odbędą sie warsztaty pt. "Odpowiedzialność managerska", których kancelaria Domański Zakrzewski Palinka jest Partnerem merytorycznym. Prelekcje poprowadzą: Julita Zimoch-Tuchołka, Robert Niczyporuk, Przemysław Furmaga i Igor Barcew z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, Jacek Stokłosa z Praktyki Postępowań Spornych, Katarzyna Dobkowska z Praktyki Prawa Pracy oraz Michał Czarnuch z Praktyki Life Sciences.

  cały tekst

 • Oportunidades de Negocio e Inversión en Polonia

  14.06.2012 Desde DZP tenemos el placer de invitarles a la Jornada de Trabajo organizada por Grupo Oteic titulada Oportunidades de Negocio e Inversión en Polonia, que se desarrollará en San Sebastián.

  cały tekst

 • XIX Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

  14.06.2012 14 czerwca w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się XIX Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny - POLFARM 2012  pod hasłem "Programy lekowe i chemioterapia po wejściu w życie Ustawy refundacyjnej". Spotkanie organizuje Europejskie Centrum Biznesu, a nasza kancelaria jest jego Partnerem Merytorycznym.

  cały tekst

 • DZP participa en la Convención Eólica 2012 en Madrid

  12.06.2012 En la Convención Eólica 2012 José Luis Villacampa Varea presentará una ponencia sobre el sector eólico en los mercados de Europa del Este, con un especial enfoque en el mercado eólico polaco.

  cały tekst

 • Konferencja "Prawo pracy"

  05.06.2012 Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych organizator odwołał konferencję. 

  cały tekst

 • Konferencja "Nowy model rynku gazu"

  05.06.2012 5 czerwca w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Nowy model rynku gazu. Program uwalniania gazu, nowa IRiESP, giełdowy rynek gazu i handel gazem w punkcie wirtualnym". Katarzyna Radzewicz, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, wygłosi dwie prelekcje - "Giełdowy handel gazem a obowiązki wynikające z rozporządzenia REMIT" oraz "Instrumenty liberalizacji rynku gazu w nowym prawie gazowym".

  cały tekst

 • Konferencja "Business Hub Silesia. Atrakcyjność inwestycyjna Metropolii Silesia a rzeczywistość gospodarcza i oczekiwania inwestorów"

  29.05.2012 29 maja w hotelu Angelo w Katowicach odbędzie sie konferencja pt. "Business Hub Silesia. Atrakcyjność inwestycyjna Metropolii Silesia a rzeczywistość gospodarcza i oczekiwania inwestorów". W wydarzeniu, w panelu "Studium sukcesu. Firmy, które zainwestowały na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego o swoich doświadczeniach" weźmie udział Jose Luis Villacampa Varea, Abogado, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP. Kancelaria jest Partnerem Merytorycznym konferencji.

  cały tekst

 • Konferencja "Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej w farmacji"

  23.05.2012 W dniach 23-24 Maja w Hotelu Hyatt odbędzie się konferencja pt. "Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej w farmacji - patenty, wyłączność danych, dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego". W czasie spotkania prelekcję pt. "Przeciwdziałanie handlowi podróbkami leków. Uregulowania obecne i proponowane zmiany w przepisach" poprowadzą Aleksandra Auleytner, Partner w Parktyce IP&TMT oraz Michał Czarnuch, Associate w Parktyce Life Sciences kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Warsztaty "Procesy inwestycyjne w sektorze samorządowym"

  22.05.2012 Nasza kancelaria, kontynuując cykl spotkań przeznaczonych dla władz i podmiotów samorządowych, ma przyjemność zaprosić Państwa na prawno-podatkowe warsztaty pt. "Procesy inwestycyjne w sektorze samorządowym", które odbędą się 22 maja w siedzibie kancelarii DZP, piętro 21, Rondo ONZ 1, Warszawa.

  cały tekst

 • Konferencja "Kluczowe zmiany związane z wdrożeniem Dyrektywy o emisjach przemysłowych do prawodawstwa polskiego"

  21.05.2012 W dniach 21-22 maja w Hotelu Hyatt w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Kluczowe zmiany związane z wdrożeniem Dyrektywy o emisjach przemysłowych do prawodawstwa polskiego". Podczas wydarzenia prelekcję pt. "Ochrona gleby w Dyrektywie IED – sposób implementacji do prawa polskiego" wygłosi Daniel Chojnacki, Senior Associate w naszej kancelarii.

  cały tekst

 • Konferencja "Umowy w gazownictwie. Obecny stan prawny i zmiany w projekcie ustawy Prawo Gazowe"

  21.05.2012 21 maja w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbędzie się konferencja pt.”Umowy w gazownictwie. Obecny stan prawny i zmiany w projekcie ustawy Prawo Gazowe”. Katarzyna Radzewicz, Senior Associate w DZP, wygłosi dwie prelekcje - "Hurtowy i detaliczny rynek paliw gazowych w Polsce. Najważniejsze zmiany projektowane w ustawie Prawo Gazowe" oraz "Umowa o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych".

  cały tekst

 • Warsztaty "Metody oceny zdolności kredytowej klientów korporacyjnych"

  16.05.2012 W dniach 16-17 maja w Hotelu Hyatt w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Metody oceny zdolności kredytowej klientów korporacyjnych ". W czasie spotkania prezentację pt. "Praktyczne aspekty fuzji i przejęć" wygłosi Robert Niczyporuk, Partner w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć kancelarii DZP.

  cały tekst

 • 53 edycja seminarium "Informatyka w administracji"

  10.05.2012 10 maja w Warszawie odbędzie się 53 edycję seminarium z cyklu Informatyka w Administracji pt. "Aspekty prawne i informatyczne realizacji zadań własnych jednostek Samorządu Terytorialnego".  W czasie spotkania prezentację pt. "Zadania własne samorządu a organa nadzoru i kontroli (Regionalne Izby Obrachunkowe, Sądownictwo Administracyjne)" poprowadzi prof. Michał Kulesza, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

  cały tekst

 • Warsztaty "Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych"

  26.04.2012 26 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Golden Floor odbędą się warsztaty pt. "Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych". Nasza kancelaria jest Partnerem Merytorycznym spotkania, a swoje prezentacje w czasie szkolenia przedstawią: Robert Niczyporuk oraz dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

  cały tekst

 • Konferencja "Wyroby Medyczne 2012. Nowy ład prawny a praktyka"

  26.04.2012 26 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w budynku Millennium Plaza  odbędzie się konferencja pt. "Wyroby Medyczne 2012. Nowy ład prawny a praktyka". W spotkaniu wezmą udział Michał Czarnuch, Associate oraz Tomasz Kubicki, Junior Associate w Praktyce Life Sciences kancelarii DZP. W czasie konferencji zaprezentują tematy: "Serwisowanie wyrobów medycznych" oraz "Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych".

  cały tekst

 • Konferencja "Prowadzenie Badań Klinicznych - zmiany w 2012 roku"

  25.04.2012 W dniach 25-26 kwietnia w w Hotelu Marriott odbędzie się konferencja pt. "Prowadzenie Badań Klinicznych - zmiany w 2012 roku". W czasie spotkania prelekcję pt. "Aspekty podatkowe pojawiające się w badaniach klinicznych (VAT, CIT oraz PIT)" poprowadzi Izabela Prokofi, Tax Manager w Praktyce Podatkowej kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Seminario sobre el sector de las infraestructuras en Polonia

  24.04.2012 Desde Domański Zakrzewski Palinka, tenemos el placer de invitarle al Seminario titulado "Oportunidades de inversión en el sector de las infraestructuras en Polonia", que se celebrará en Madrid.

  cały tekst

 • Warsztaty "Reorganizacja i optymalizacja zatrudnienia w firmie"

  17.04.2012 W dniach 17-18 kwietnia w  Hotelu Hyatt Regency w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Reorganizacja i optymalizacja zatrudnienia w firmie. Jak zarządzać zmianami bez szkody dla finansów i wizerunku". W warsztatach udział weźmie Bogusław Kapłon, Szef Praktyki Prawa Pracy w kancelarii DZP, który poprowadzi prezentację pt. "Zwolnienia grupowe i outplacement - uwarunkowania prawne".

  cały tekst

 • Szkolenie "Praktyczne zastosowanie nowych przepisów prawa i ubezpieczeń. Efektywne zarządzanie i jakość w ochronie zdrowia"

  16.04.2012 24 maja na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. "Praktyczne zastosowanie nowych przepisów prawa i ubezpieczeń. Efektywne zarządzanie i jakość w ochronie zdrowia". Prelekcję pt. "Działalność lecznicza w praktyce" poprowadzą dr hab Marcin Matczak i Piotr Pawłowski, prawnicy z Praktyki Life Sciences kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Konferencja "Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce"

  16.04.2012 W dniach 15-16 maja w hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce". DZP jest partnerem tego wydarzenia, a prelegentami będą eksperci z Praktyki Podatkowej naszej kancelarii: Izabela Prokofi, Anna Turska, Jan Czerwiński i Grzegorz Sprawka.

  cały tekst

 • Semianrium "Uwarunkowania wdrażania smart materingu - problemy prawne, technologiczne, społeczne"

  12.04.2012 12 kwietnia w Warszawie odbędzie się XI edycja seminarium Teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych pt. "Uwarunkowania wdrażania smart materingu - problemy prawne, technologiczne, społeczne".  W czasie spotkania prezentację pt. "Aktualnie obowiązujące regulacje prawa energetycznego i ustawy o ochronie danych osobowych a możliwości wdrażania smart meteringu" poprowadzi Bartosz Marcinkowski, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

  cały tekst

 • Konferencja "Prawo Telekomunikacyjne - najnowsze zmiany i istniejące problemy oraz ich wpływ na branżę telekomów"

  12.04.2012 W dniach 12-13 kwietnia w Hotelu Marriott odbędzie się konferencja pt. "Prawo Telekomunikacyjne - najnowsze zmiany i istniejące problemy oraz ich wpływ na branżę telekomów". W czasie spotkania prezentację pt. "Implementacja europejskich regulacji dotycząca cookies" wygłosi dr Marlena Wach, Senior Associate w Praktyce IP&TMT kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Konferencja "Dystrybucja w farmacji. Nowe modele oraz rozwiązania prawne"

  11.04.2012 W dniach 11-12 kwietnia w hotelu Hyatt odbędzie się konferencja pt. "Dystrybucja w farmacji. Nowe modele oraz rozwiązania prawne". W spotkaniu weżmie udział Michał Czarnuch, Associate w Praktyce Life Sciences kancelarii DZP, który przedstawi temat "Dystrybucja po wejściu w życie Ustawy refundacyjnej".

  cały tekst

 • Konferencja "Prawo gazowe i jego wpływ na funkcjonowanie rynku gazu w Polsce"

  04.04.2012 W dniach 4-5 kwietnia w Hotelu Hyatt Regency odbędzie się konferencja pt. "Prawo Gazowe - Nowe wyzwania dla sektora gazowego i jego wpływ na funkcjonowanie rynku gazu w Polsce". Drugiego dnia konferencji prelekcję pt. "Zasady wyznaczania, funkcjonowania i obowiązki operatorów systemów przesyłowych, dystrybucyjnych i magazynowania" wygłosi Katarzyna Radzewicz, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Warsztaty "Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego Prawa Energetycznego"

  04.04.2012 W dniach 4-5 kwietnia w Hotelu Hyatt Regency odbędą się warsztaty pt. "Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego Prawa Energetycznego – Rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu w Polsce". W czasie pierwszego dnia warsztatów prelekcję pt. "Kluczowe zmiany w regulacjach prawnych związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci elektroenergetycznych" wygłosi Paweł Grzejszczak, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Konferencja "Sprawność postępowania arbitrażowego"

  03.04.2012 3 kwietnia w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Sprawność postępowania arbitrażowego. Instrumenty służące efektywności i przeciwdziałaniu przewlekłości postępowania". Jednym z moderatorów w czasie spotkania będzie dr Marek Świątkowski, Partner w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć kancelarii DZP.

  cały tekst

 • Konferencja "Reklama leków - Review 2012 – aktualna praktyka GIF, nowe regulacje prawne, problemy interpretacyjne"

  29.03.2012 W dniach 29-30 maja w Hotelu Hyatt odbędzie się konferencja pt. "Reklama leków - Review 2012 – aktualna praktyka GIF, nowe regulacje prawne, problemy interpretacyjne". W czasie spotkania prelekcję pt. "Opodatkowanie VAT, CIT, PIT aktywności marketingowych dotyczących leków refundowanych i nierefundowanych" poprowadzi Izabela Prokofi, Tax Manager w Praktyce Podatkowej kancelarii DZP.

  cały tekst

 • II Krajowe Forum Menadżerów Ochrony Zdrowia MEDIMANAGER 2012

  28.03.2012 28 marca w w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się 2 edycja Krajowego Forum Menadżerów ZOZ MEDIMANAGER 2012 pod hasłem "Finansowanie działalności szpitali, oraz udzielania w nich świadczeń zdrowotnych". Spotkanie organizuje Europejskie Centrum Biznesu, a nasza kancelaria jest jego Partnerem Merytorycznym.

  cały tekst

 • Konferencja "Skutki ustawy refundacyjnej – praktyczne podejście do obowiązujących przepisów"

  28.03.2012 W dniach 28-29 marca w hotelu Hyatt odbędzie się konferencja pt. "Skutki ustawy refundacyjnej – praktyczne podejście do obowiązujących przepisów". W spotkaniu weźmie udział Michał Czarnuch, Associate w Praktyce Life Sciences, który zaprezentuje temat "Prowadzenie współpracy z aptekami w kontekście zakazu reklamy aptek".

  cały tekst

 • XII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

  07.03.2012 W dniach 7 - 8 marca w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym odbędzie się XII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, którego tematem przewodnim będzie "Rok 2012: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki". Kongres organizuje Europejskie Centrum Biznesu, a kancelaria DZP jest jego Partnerem Merytorycznym. 

  cały tekst

 • Polski Kongres Gospodarczy

  06.03.2012 W dniach 6-8 marca w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbędzie się Polski Kongres Gospodarczy. Jedną z konferencji towarzyszących temu wydarzeniu jest XII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, którego nasza kancelaria jest Patronem. W dyskusjach panelowych wezmą udział eksperci z Praktyki IP&TMT naszej kancelarii - Aleksandra Auleytner i dr Marlena Wach.

  cały tekst

 • Seminario en Valencia sobre Energías Renovables en Polonia

  29.02.2012 DZP participará en el Seminario dedicado al mercado de las energías renovables en Polonia, organizado por el Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones de la Embajada de Polonia en España.

  cały tekst

 • Konferencja "Zmiany w energetyce 2012"

  21.02.2012 21 lutego w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Zmiany w energetyce 2012. Trójpak energetyczny. Nowe prawo energetyczne, nowa ustawa o OZE, nowe prawo gazowe." W czasie spotkania prezentację pt. "Nowe Prawo Gazowe - nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw i konsumentów" poprowadzi Katarzyna Radzewicz, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

  cały tekst

 • Hacia un nuevo sistema de apoyo a las energías renovables

  16.02.2012 Desde nuestro despacho de abogados DZP, tenemos el placer de invitarles al seminario, que se celebrará el próximo jueves 16 de febrero en la sede de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Madrid.

  cały tekst

 • Warsztaty "Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych"

  16.02.2012 16 lutego w Centrum Konferencyjnym Golden Floor odbędą się warsztaty pt. "Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych". Nasza kancelaria jest Partnerem Merytorycznym spotkania, a swoje prezentacje w czasie szkolenia przedstawią: Robert Niczyporuk, Julita Zimoch-Tuchołka oraz dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

  cały tekst

 • Konferencje "Nowe prawo gazowe"

  15.02.2012 15 lutego w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Nowe prawo gazowe". W czasie spotkania prezentacje pt. "Wprowadzenie koncesji na sprzedaż gazu ziemnego. Zmiany w zasadach rozpoczynania i prowadzenia działalności w sektorze gazowniczym" oraz "Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i zapasy obowiązkowe" poprowadzi Katarzyna Radzewicz, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

  cały tekst

 • XVIII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny - POLFARM 2012

  08.02.2012 8 lutego w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się XVIII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny - POLFARM 2012  pod hasłem "Ustawa refundacyjna pierwszy miesiąc obowiązywania - przyjęte rozwiązania - stanowiska organów - problemy". Spotkanie organizuje Europejskie Centrum Biznesu, a nasza kancelaria jest jego Partnerem Merytorycznym.

  cały tekst

 • Konferencja "Prawo autorskie w działaniach marketingowych"

  08.02.2012 W dniach 8-9 lutego w Hotelu Novotel w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Prawo Autorskie w Działaniach Marketingowych". W czasie spotkania prezentację pt. "Prawo autorskie a Unia Europejska - regulacje, przepisy, implementacja" wygłosi Janina Ligner-Żeromska, Partner w naszej kancelarii.

  cały tekst

 • Giełdowa Spółka Roku 2011

  08.02.2012 8 lutego o godzinie 18.30 w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbędzie się XIII edycja rankingu Giełdowa Spółka Roku. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka jest Partnerem tego wydarzenia.

  cały tekst

 • Konferencja "Rynek gazu w Polsce. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej"

  01.02.2012 W dniach 1-3 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Rynek gazu w Polsce. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej". W czasie spotkania prezentacje wygłoszą eksperci w zakresie prawa energetycznego z naszej kancelarii - Paweł Grzejszczak, Partner - "Uwarunkowania prawne inwestycji w elektroenergetyce gazowej" oraz Katarzyna Radzewicz, Senior Associate - "Zmiana prawodawstwa w zakresie funkcjonowania rynku zapasów - szczegóły legislacyjne ustawy o zapasach obowiązkowych".

  cały tekst

 • Konferencja "Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w 2011 i 2012"

  26.01.2012 26 stycznia odbędzie się konferencja pt. "Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w 2011 i 2012 r." Nasza kancelaria jest partnerem wydarzenia, a prelekcję pt. "Kontrowersje podatkowe związane ze zmianą stawek podatkowych" poprowadzą eksperci z Praktyki Podatkowej - Izabela Prokofi, Tax Manager i Jan Czerwiński, Senior Tax Consultant.

  cały tekst

 • Seminarium "Uwarunkowanie informatyczne i prawne intranetu - zarządzanie komunikacją wewnętrzną"

  18.01.2012 18 stycznia w Medycznym Centrum Konferencyjne CEMED w Warszawie odbędzie się seminarium pt. "Informatyka korporacyjna. Uwarunkowanie informatyczne i prawne intranetu - zarządzanie komunikacją wewnętrzną". W czasie spotkania prezentację pt. "Uwarunkowania prawne Intranetu" poprowadzi Aleksandra Auleytner, Partner, Szef Praktyki IP&TMT w naszej kancelarii.

  cały tekst

 • Seminarium "Tworzenie systemu naliczania i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi"

  11.01.2012 11 stycznia w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Tworzenie systemu naliczania i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - aspekty prawne i finansowe". Podczas wydarzenia prelekcję pt. "Prawne aspekty tworzenia systemu poboru i naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kontekście ustawy o porządku i czystości w gminach oraz innych przepisów" wygłosi Daniel Chojnacki, Senior Associate w naszej kancelarii.

  cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP