W ramach podjętej przez Koalicję AI w zdrowiu inicjatywy samoregulacji kwestii stosowania sztucznej inteligencji przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych powstała Biała Księga AI w praktyce klinicznej.

Zespół Healthcare Kancelarii DZP w ramach projektu realizowanego przez Koalicję AI w Zdrowiu, we współpracy z kluczowymi podmiotami działającymi w branży ochrony zdrowia oraz Grupą Roboczą ds. Sztucznej Inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotował projekt pierwszej w Polsce Białej Księgi AI w Zdrowiu.

Biała Księga AI w praktyce klinicznej ma na celu zaadresowanie najważniejszych pytań i wątpliwości, które rodzą się w codziennej praktyce stosowania AI. Biała Księga pozwala dowiedzieć się czym jest sztuczna inteligencja w zdrowiu, jakie stwarza możliwości oraz czy jej stosowanie w ochronie zdrowia jest prawnie dopuszczalne. Dokument wskazuje też dalsze wyzwania regulacyjne, na które należy zwrócić uwagę.

W dokumencie znajdują się praktyczne odpowiedzi m.in. na pytania:

  • Czy sztuczna inteligencja może decydować o przyjęciu pacjenta?
  • Czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji jest zgodne z etyką zawodową?
  • Jakie są zasady odpowiedzialności za stosowanie sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia?
  • Na jakich zasadach dane medyczne mogą być wykorzystywane na potrzeby rozwoju sztucznej inteligencji?

Pracom nad Białą Księgą AI w praktyce klinicznej towarzyszy powołanie dedykowanej Rady Naukowej, w skład weszli m.in. przedstawiciele: Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu czy Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.  

Biała Księga AI w praktyce klinicznej 16 maja 2022 r. trafiła do konsultacji społecznych. Po ich zakończeniu zostanie wypracowana finalna wersja samoregulacji, która zostanie ogłoszona podczas zaplanowanej na 14 czerwca br. konferencji „AI w zdrowiu”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych pod linkiem:

https://aiwzdrowiu.pl/biala-ksiega-ai/. Uwagi można zgłaszać do 27 maja 2022 r.

 

Paweł Kaźmierczyk

Paweł Kaźmierczyk
Prawnik, Senior Associate

pawel.kazmierczyk@dzp.pl

Monika Kupis

Monika Kupis


monika.kupis@dzp.pl

Małgorzata Maj

Małgorzata Maj
Paralegal

Malgorzata.Maj@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *