Obowiązek badania pracowników aptek na COVID-19 raz w tygodniu?

28 kwietnia 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy dotyczący obowiązkowego wykonywania raz w tygodniu testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Projekt ustawy został przygotowany przez polityków partii opozycyjnych, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo, że nie zostanie on ostatecznie uchwalony.

Niemniej, należy uznać, że idea przeprowadzania cotygodniowych testów na obecność COVID-19 u pracowników aptek jest słusznym pomysłem, mogącym pomóc w przeciwdziałaniu rozprzestrzenia się wirusa wśród pracowników aptek (narażonych na kontakt z osobami zakażonymi SARS-CoV-2), jak również pacjentów odwiedzających apteki.

Zgodnie z projektem, obowiązkiem cotygodniowych testów maja być objęci m.in. pracownicy podmiotów leczniczych, osoby zatrudnione w domach opieki społecznej, jak również pracownicy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych.

Dokładnie rzecz ujmując, projekt przewiduje, że w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu m.in. pracownicy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych – raz w tygodniu będą obowiązkowo poddawani badaniu mającemu na celu stwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2.

Co bardzo istotne, zgodnie z projektem:

  • Badania mają być finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia;
  • Badania mają być przeprowadzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Powyższe odesłanie do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ma charakter ogólny. W związku z czym, w przypadku uchwalenia ustawy, mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne w zakresie zakresu ww. odesłania.

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z powyższą ustawą:

  • Badania laboratoryjne przeprowadzają, akredytowane w zakresie przedmiotu badania, laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria, na podstawie umów zawieranych z tymi organami;
  • Organy dokonują wyboru laboratoriów na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, z wyłączeniem laboratoriów tych organów.
Mateusz Kunecki

Mateusz Kunecki
Prawnik, Associate

mateusz.kunecki@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *