Projekt rozporządzenia i nowe zasady wystawiania recept – czy działalność tzw. receptomatów zostanie ograniczona?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia 2 maja w RCL pojawił się projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje mający na celu ograniczenie funkcjonowania tzw. receptomatów.

Zgodnie z jego proponowaną treścią:

  • recepty na preparaty „narkotyczne” są wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej;
  • wystawienie pacjentowi recepty na preparaty ,,narkotyczne” może nastąpić pod warunkiem łącznego spełnienia przez osobę wystawiającą receptę następujących przesłanek:- weryfikacji za pośrednictwem systemu, ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków zawierających środki odurzające, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta;
    osobistego zbadania pacjenta, któremu recepta ta ma zostać wystawiona, albo zbadaniu go za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli od ostatniego, osobistego zbadania pacjenta, którego wynikiem było wystawienie recepty na ww. preparat upłynęło nie więcej, niż 12 miesięcy.
  • wskazane powyżej okoliczności zostają odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta, gdzie zamieszcza się również dodatkowy opis uzasadniający konieczność wystawienia recepty.

Aktualnie trwają konsultacje publiczne, na które przewidziano tylko 5 dni. Z pełną treścią Rozporządzenia można zapoznać się pod linkiem:
Rozporządzenie

W naszej ocenie dyskusyjne pozostaje na ten moment, czy przewidziane obowiązki i ograniczenia będą możliwe do zrealizowania w praktyce. Szczególnie wątpliwe pozostają kwestie weryfikacji czy pacjent uprzednio odbył „fizyczną” wizytę oraz badanie.

Regulacja pozostaje jednak na ten moment wyłącznie projektem – będziemy monitorować dalsze postępy prac.

W razie potrzeby szczegółowej analizy zagadnienia oraz jego wpływu na Państwa działalność – pozostajemy do dyspozycji.

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Paulina Kumkowska

Paulina Kumkowska
Radca prawny, Senior Associate

paulina.kumkowska@dzp.pl

Julia Nowosielska

Julia Nowosielska
Prawnik, Associate

julia.nowosielska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *