Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

 • Wydawca Polityki przekształcił się w spółkę

  31.12.2012 Kancelaria Domański Zakrzewki Palinka doradzała prawnie i podatkowo Spółdzielni Pracy Polityka, wydającej m.in. tygodniki "Polityka" i "Forum" oraz współwłaścicielowi radia TOK FM, w procesie przekształcenia ze spółdzielni pracy w spółkę komandytowo-akcyjną. 31 grudnia przekształcenie zostało oficjalnie zarejestrowane.

  cały tekst

 • PLL LOT sprzedał swoją spółkę zależną

  28.12.2012 Kancelaria Domański Zakrzewki Palinka doradzała prawnie spółce Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w procesie sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym jej spółki zależnej - Petrolot Sp. z o.o. Zbycie udziałów w tej spółce stanowiło element realizowanej przez PLL LOT strategii restrukturyzacji spółki.

  cały tekst

 • Roszczenia nie są przeszkodą do przedłużenia terminu użytkowania

  21.12.2012 Sąd uznał stanowisko DZP: roszczenia dekretowe nie są przeszkodą do przedłużenia terminu użytkowania wieczystego. Sprawa dot. nieruchomości objętej działaniem dekretu warszawskiego.

  cały tekst

 • Precedensowa ugoda przed URE w sprawie przyłączenia parku wiatrowego do sieci przesyłowej

  18.10.2012 18 października doszło do zawarcia przed Urzędem Regulacji Energetyki precedensowej ugody administracyjnej w sprawie ustalenia treści umowy o przyłączenie dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy 410 MW do sieci przesyłowej PSE Operator. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka była doradcą prawnym spółek inicjujących spór w tej sprawie przed Prezesem URE.

  cały tekst

 • Pierwsza polska elektrownia jądrowa - doradztwo dla PGE EJ1 2012

  15.10.2012 W ostatnich miesiącach spółka projektowa realizująca projekt jądrowy PGE EJ 1 Sp. z o.o. rozstrzygnęła przetargi na strategiczne doradztwo prawne oraz doradztwo bieżące w projekcie jądrowym. Kancelaria DZP wygrała oba postępowania i podpisała umowy z Zamawiającym.

  cały tekst

 • Getin Noble Bank odkupi od DnB Nord jego detaliczną część

  02.10.2012 2 października Bank DnB NORD Polska S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. podpisały wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank zorganizowanej części Banku DnB NORD. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka była doradcą prawnym kupującego.

  cały tekst

 • Wygrana przed WSA – rozstrzygnięcie ws. wiat przystankowych korzystne dla m.st. Warszawy

  28.09.2012 Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, reprezentująca m.st. Warszawę, uzyskała korzystne dla Miasta rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w postępowaniu o udzielenie koncesji na budowę oraz utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia w Warszawie (sprawa o sygnaturze VI SA/Wa 1332/12). WSA, do którego skargę wniósł jeden z podmiotów uczestniczących w postępowaniu, przychylił się do argumentacji Miasta i odrzucił skargę w całości. Dzięki temu postępowanie może bez przeszkód zmierzać do zakończenia – termin składania ofert upływa 15 października 2012 r.

  cały tekst

 • Czteroletni spór arbitrażowy rozstrzygnięty na korzyść Rzeczypospolitej Polskiej

  05.09.2012 Trybunał arbitrażowy ad hoc w postępowaniu administrowanym przez Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze oddalił w całości pozew spółki TRACO Deutsche Travertin Werke GmbH wytoczony przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

  cały tekst

 • Spalarnia odpadów w Poznaniu - wygrana DZP przed KIO

  28.08.2012 Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła dziś w całości odwołanie złożone przez jednego z partnerów prywatnych biorących udział w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Poznań w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie budowa i eksploatacja spalarni odpadów w Poznaniu.

  cały tekst

 • DZP wygrywa kilkuletni spór o były budynek Ambasady Serbii

  25.06.2012 25 czerwca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, którym oddalił apelację Republiki Serbii w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia przez Serbię nieruchomości w Alejach Ujazdowskich.

  cały tekst

 • DZP doradza przy powstaniu trzeciego co do wielkości banku w Polsce

  21.06.2012 Kancelaria DZP doradza Kredyt Bank S.A. w procesie połączenia z BZ WBK S.A. Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku (spółka zależna KBC Banku), jako spółki przejmowanej, na rzecz BZ WBK (spółka zależna Banco Santander), jako spółki przejmującej.

  cały tekst

 • Merck zmienia siedzibę

  12.06.2012 Kancelaria doradzała Merck Sp. z o.o. przy zawarciu umowy najmu istotnej części (ok. 2,5 tys. m.kw.) powierzchni biurowej w kompleksie Oxygen Park realizowanym przez Yareal Polska Sp. z o.o. przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Powierzchnia ta jest przeznaczona na nową siedzibę spółki w Polsce.

  cały tekst

 • DZP doradzała przy restrukturyzacji grupy Getin Holding

  01.06.2012 Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka doradzała przy restrukturyzacji grupy Getin Holding, której dominującym podmiotem jest dr Leszek Czarnecki.

  cały tekst

 • Kompleksowe doradztwo procesowe dla m.st. Warszawy

  26.04.2012 Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka reprezentowała m.st. Warszawę w kilku, rozstrzygniętych na korzyść naszego klienta, procesach sądowych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy uzyskaliśmy dla Miasta pomyślne orzeczenia w prestiżowych procesach cywilnych i administracyjnych.

  cały tekst

 • Wyrok SA zwalnia spółkę Bauer z wypłacania tantiem

  24.04.2012 Reprezentując przed Sądem Apelacyjnym spółkę Bauer 24 kwietnia 2012 r. uzyskaliśmy prawomocne orzeczenie, które oddala roszczenie ZAiKS o zapłatę tantiem na rzecz współtwórców utworów audiowizualnych. Przedmiotem sporu są utwory dołączane na płytach jako inserty do czasopism.

  cały tekst

 • Enterprise Investors kupuje farmę wiatrową

  16.04.2012 Kancelaria DZP doradzała funduszowi Enterprise Investors w transakcji nabycia farmy wiatrowej w Polsce. Jest to jedna z pierwszych inwestycji o tak znacznych rozmiarach, realizowana przez fundusz inwestycyjny w sektorze energetyki wiatrowej w Polsce. Projekt był złożony - jedna transakcja de facto objęła dwie odrębne inwestycje.

  cały tekst

 • DZP uzyskuje na rzecz klienta przełomowy wyrok SN

  16.04.2012 Kancelaria reprezentując spółkę Karimpol uzyskała 16 kwietnia 2012 r. przełomowy wyrok Sądu Najwyższego, w którym stwierdzone zostało, że sąd arbitrażowy jest związany wcześniejszym wyrokiem sądu arbitrażowego lub orzeczeniem sądu państwowego. Tym samym przełamaliśmy dotychczasową linię orzecznictwa.

  cały tekst

 • DZP wygrywa w sprawie Pałacu Błękitnego

  27.03.2012 DZP wygrywa w sprawie Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej w Warszawie: nie od każdego posiadacza można dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

  cały tekst

 • Doradztwo dla PLL LOT przy sprzedaży LOT AMS

  20.03.2012 Kancelaria doradzała PLL LOT S.A. przy sprzedaży LOT AMS Sp. z o.o. - spółki zajmującej się serwisowaniem i naprawą samolotów. Wartość transakcji to kwota rzędu kilkuset milionów PLN.

  cały tekst

 • Raisio wzbogaca portfolio swoich produktów

  20.03.2012 Kancelaria doradzała spółce Raisio przy zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PPH Sulma Sp. z o.o. ZPCh, producenta makaronów i kasz. Dzięki nabyciu Sulma Sp. z o.o., Raisio kontynuuje strategię powiększania swojego udziału w rynku w Polsce.

  cały tekst

 • Fundusz Resource Partners kupuje kolejną spółkę z branży wyrobów spożywczych

  15.03.2012 Kancelaria doradzała podatkowo spółce Resource Partners w procesie due diligence i nabyciu grupy kapitałowej Delic-Pol z siedzibą w Kamyku k/Częstochowy.

  cały tekst

 • Spór SJM Development z inwestorem rozstrzygnięty na korzyść naszego klienta

  01.03.2012 Kancelaria reprezentowała spółkę deweloperską SJM Development w sporze z inwestorem – spółką Dominikański Investment, dotyczącym odstąpienia od umowy deweloperskiej.

  cały tekst

 • Restrukturyzacja grupy Aldik

  02.02.2012 Kancelaria doradzała na rzecz wspólników grupy Aldik w projekcie restrukturyzacji spółek w Polsce i za granicą. Usługi świadczone przez kancelarię obejmowały również kompleksowe doradztwo prawne w procesie sprzedaży grupy Aldik Nova z Lublina na rzecz litewskiego giganta handlowego - grupy Maxima.

  cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP