Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Wydawca Polityki przekształcił się w spółkę

31.12.2012 Kancelaria Domański Zakrzewki Palinka doradzała prawnie i podatkowo Spółdzielni Pracy Polityka, wydającej m.in. tygodniki "Polityka" i "Forum" oraz współwłaścicielowi radia TOK FM, w procesie przekształcenia ze spółdzielni pracy w spółkę komandytowo-akcyjną. 31 grudnia przekształcenie zostało oficjalnie zarejestrowane.

cały tekst

PLL LOT sprzedał swoją spółkę zależną

28.12.2012 Kancelaria Domański Zakrzewki Palinka doradzała prawnie spółce Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w procesie sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym jej spółki zależnej - Petrolot Sp. z o.o. Zbycie udziałów w tej spółce stanowiło element realizowanej przez PLL LOT strategii restrukturyzacji spółki.

cały tekst

Wygrana przed WSA – rozstrzygnięcie ws. wiat przystankowych korzystne dla m.st. Warszawy

28.09.2012 Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, reprezentująca m.st. Warszawę, uzyskała korzystne dla Miasta rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w postępowaniu o udzielenie koncesji na budowę oraz utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia w Warszawie (sprawa o sygnaturze VI SA/Wa 1332/12). WSA, do którego skargę wniósł jeden z podmiotów uczestniczących w postępowaniu, przychylił się do argumentacji Miasta i odrzucił skargę w całości. Dzięki temu postępowanie może bez przeszkód zmierzać do zakończenia – termin składania ofert upływa 15 października 2012 r.

cały tekst

Spalarnia odpadów w Poznaniu - wygrana DZP przed KIO

28.08.2012 Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła dziś w całości odwołanie złożone przez jednego z partnerów prywatnych biorących udział w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Poznań w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie budowa i eksploatacja spalarni odpadów w Poznaniu.

cały tekst

DZP doradza przy powstaniu trzeciego co do wielkości banku w Polsce

21.06.2012 Kancelaria DZP doradza Kredyt Bank S.A. w procesie połączenia z BZ WBK S.A. Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku (spółka zależna KBC Banku), jako spółki przejmowanej, na rzecz BZ WBK (spółka zależna Banco Santander), jako spółki przejmującej.

cały tekst

Merck zmienia siedzibę

12.06.2012 Kancelaria doradzała Merck Sp. z o.o. przy zawarciu umowy najmu istotnej części (ok. 2,5 tys. m.kw.) powierzchni biurowej w kompleksie Oxygen Park realizowanym przez Yareal Polska Sp. z o.o. przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Powierzchnia ta jest przeznaczona na nową siedzibę spółki w Polsce.

cały tekst

Kompleksowe doradztwo procesowe dla m.st. Warszawy

26.04.2012 Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka reprezentowała m.st. Warszawę w kilku, rozstrzygniętych na korzyść naszego klienta, procesach sądowych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy uzyskaliśmy dla Miasta pomyślne orzeczenia w prestiżowych procesach cywilnych i administracyjnych.

cały tekst

Wyrok SA zwalnia spółkę Bauer z wypłacania tantiem

24.04.2012 Reprezentując przed Sądem Apelacyjnym spółkę Bauer 24 kwietnia 2012 r. uzyskaliśmy prawomocne orzeczenie, które oddala roszczenie ZAiKS o zapłatę tantiem na rzecz współtwórców utworów audiowizualnych. Przedmiotem sporu są utwory dołączane na płytach jako inserty do czasopism.

cały tekst

Enterprise Investors kupuje farmę wiatrową

16.04.2012 Kancelaria DZP doradzała funduszowi Enterprise Investors w transakcji nabycia farmy wiatrowej w Polsce. Jest to jedna z pierwszych inwestycji o tak znacznych rozmiarach, realizowana przez fundusz inwestycyjny w sektorze energetyki wiatrowej w Polsce. Projekt był złożony - jedna transakcja de facto objęła dwie odrębne inwestycje.

cały tekst

DZP uzyskuje na rzecz klienta przełomowy wyrok SN

16.04.2012 Kancelaria reprezentując spółkę Karimpol uzyskała 16 kwietnia 2012 r. przełomowy wyrok Sądu Najwyższego, w którym stwierdzone zostało, że sąd arbitrażowy jest związany wcześniejszym wyrokiem sądu arbitrażowego lub orzeczeniem sądu państwowego. Tym samym przełamaliśmy dotychczasową linię orzecznictwa.

cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP