Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Nowa wykładnia dekretu warszawskiego

31.08.2016 Sukces DZP: nowa wykładnia dekretu warszawskiego uzasadnia zmianę wydanej na jego podstawie negatywnej decyzji, nawet po prawomocnym wyroku sądu oddalającym skargę na tę decyzję.

cały tekst

Ważne orzeczenie Sądu Najwyższego

24.02.2016 Zakończyliśmy z powodzeniem trwające ponad 6 lat postępowanie o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie wydanego w sprawie pomiędzy Taifun Real sp. z o.o. a Exatel SA.

cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP