Czy mogę rozwiać wątpliwości co do statusu nieruchomości?

Unikatowe doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych.

Usługi DZP dla dawnych właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych

DZP zapewnia dawnym właścicielom nieruchomości lub ich następcom prawnym kompleksowe doradztwo prawne w zakresie restytucji mienia bądź uzyskania odszkodowań (rekompensat) za to mienie. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • przeprowadzanie oraz sporządzanie (w zakresie i formach uzgodnionych z klientami) analiz prawnych znacjonalizowanych nieruchomości pod kątem oceny celowości podejmowania lub prowadzenia już wszczętych działań reprywatyzacyjnych oraz związanych z tymi działaniami ryzyk prawnych,
  • regulowanie kwestii dotyczących następstwa prawnego, w tym przede wszystkim spraw spadkowych, na użytek dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych,
  • regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym zapewnianie bezpośredniego dostępu do wyspecjalizowanych usług z zakresu poszukiwania materiałów w archiwach (kwerendy archiwalnej) oraz geodezji,
  • reprezentowanie klientów we wszystkich rodzajach postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących utraconych (znacjonalizowanych) nieruchomości,
  • negocjowanie w imieniu klientów z obecnymi (aktualnymi) użytkownikami (posiadaczami) we wszystkich kwestiach dotyczących reprywatyzowanych nieruchomości,
  • świadczenie kompleksowych usług związanych z obrotem roszczeniami reprywatyzacyjnymi,
  • doradztwo w zakresie rozliczeń z obecnymi (aktualnymi) użytkownikami (posiadaczami) odzyskanych nieruchomości, a także w zakresie korzystania z tych nieruchomości (inwestowania w te nieruchomości) oraz rozporządzania nimi na rzecz osób trzecich (obrotu tymi nieruchomościami),
  • zapewnianie bezpośredniego dostępu do wyspecjalizowanych usług z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego oraz zarządzania nieruchomościami.

Korzystając z bogatego doświadczenia DZP oferujemy dawnym właścicielom nieruchomości lub ich następcom prawnym najwyższą jakość usług prawnych świadczonych w powyższym zakresie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP