Doradztwo konstytucyjne, regulacyjne i legislacyjne świadczymy na rzecz przedsiębiorców, stowarzyszeń branżowych, izb gospodarczych oraz innych instytucji społeczeństwa obywatelskiego, w tym także organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne, które potrzebują profesjonalnej i kompleksowej analizy prawnej aktów normatywnych i ich projektów, wzbogaconej o ocenę ich wpływu na funkcjonowanie gospodarki oraz skutków społecznych.

W naszym dorobku znajdują się analizy prawne i legislacyjne (Raporty regulacyjne) badające w sposób przekrojowy funkcjonowanie regulacji prawnych dotyczących całych sektorów gospodarki (np. gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym), barier prawnych w rozwoju poszczególnych grup społecznych (np. dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy), czy też funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (Raport regulacyjny dotyczący tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego).

Aktualnie, wspólnie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, realizujemy projekt mający na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego Konwencji ONZ do spraw osób niepełnosprawnych (Wspólna sprawa).

Przygotowane przez nas analizy oraz prowadzony monitoring prac rządu i Sejmu RP mogą służyć także zmniejszeniu tzw. ryzyka legislacyjnego związanego z częstymi zmianami prawa i ich negatywnym wpływem na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Prowadzimy również doradztwo dla organów władzy publicznej z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego gospodarczego. Doradzamy zwłaszcza w kontekście poprawy warunków prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, eksperckiej oceny jakości i efektywności poszczególnych rozwiązań prawnych, usprawnienia i poprawy jakości procesu stanowienia prawa oraz ograniczenia nadmiernych obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców. W ramach specjalizacji oferujemy:

  • pomoc prawną w zakresie oceny zgodności aktów normatywnych z Konstytucją RP, prawem unijnym i prawem międzynarodowym, a także zasadami prawidłowej legislacji,
  • wnikliwą ocenę prawną analizowanych aktów normatywnych, zwłaszcza w toku konsultacji publicznych – opracowujemy alternatywne rozwiązania regulacyjne, które proporcjonalnie godzą interes publiczny z interesem gospodarczym określonego sektora gospodarki,  
  • opracowanie koncepcji nowych rozwiązań legislacyjnych, w tym także sporządzenie projektów aktów normatywnych i ich uzasadnień oraz Ocen Skutków Regulacji,
  • analizę aktów normatywnych pod względem prawidłowości dokonanej Oceny Skutków Regulacji, rzetelności dokonanych ocen skutków gospodarczych i społecznych,
  • pomoc w zakresie merytorycznego przygotowania dokumentów i stanowisk przedkładanych organom administracji publicznej w procesie konsultacji publicznych aktów normatywnych,
  • przygotowanie wniosków o stwierdzenie niekonstytucyjności lub skarg konstytucyjnych oraz reprezentację przed Trybunałem Konstytucyjnym,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu bezprawia legislacyjnego,
  • prowadzenie monitoringu legislacyjnego, zarówno na poziomie rządowym i parlamentarnym (ustawy i rozporządzenia), jak i samorządowym (prawo miejscowe) oraz informowanie o wszelkich zmianach prawa mogących godzić w interesy gospodarcze przedsiębiorcy.

Prawnicy:

dr Tomasz Zalasiński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.