Doradztwo konstytucyjne i regulacyjne świadczymy na rzecz przedsiębiorców, stowarzyszeń branżowych, izb gospodarczych oraz innych instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które potrzebują profesjonalnej i kompleksowej analizy prawnej aktów normatywnych i ich projektów, wzbogaconej o ocenę ich wpływu na funkcjonowanie gospodarki. Przygotowane przez nas analizy oraz prowadzony monitoring prac rządu i Sejmu RP mogą służyć także zmniejszeniu tzw. ryzyka legislacyjnego związanego z częstymi zmianami prawa i ich negatywnym wpływem na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Prowadzimy również doradztwo dla organów władzy publicznej z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego gospodarczego. Doradzamy zwłaszcza w kontekście poprawy warunków prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, eksperckiej oceny jakości i efektywności poszczególnych rozwiązań prawnych, usprawnienia i poprawy jakości procesu stanowienia prawa oraz ograniczenia nadmiernych obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców. W ramach specjalizacji oferujemy:

  • pomoc prawną w zakresie oceny zgodności aktów normatywnych z Konstytucją RP, prawem unijnym i prawem międzynarodowym, a także zasadami prawidłowej legislacji,
  • wnikliwą ocenę prawną analizowanych aktów normatywnych, zwłaszcza w toku konsultacji publicznych – opracowujemy alternatywne rozwiązania regulacyjne, które proporcjonalnie godzą interes publiczny z interesem gospodarczym określonego sektora gospodarki,  
  • pomoc w zakresie merytorycznego przygotowania dokumentów i stanowisk przedkładanych organom administracji publicznej w procesie konsultacji publicznych aktów normatywnych,
  • przygotowanie wniosków o stwierdzenie niekonstytucyjności lub skarg konstytucyjnych oraz reprezentację przed Trybunałem Konstytucyjnym,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu bezprawia legislacyjnego,
  • prowadzenie monitoringu legislacyjnego, zarówno na poziomie rządowym i parlamentarnym (ustawy i rozporządzenia), jak i samorządowym (prawo miejscowe) oraz informowanie o wszelkich zmianach prawa mogących godzić w interesy gospodarcze przedsiębiorcy.

Prawnicy:

dr Tomasz Zalasiński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.