Doradztwo podatkowe w transakcjach sprzedaży i kupna udziałów, przedsiębiorstw i aktywów obejmuje:

 • ocenę skutków podatkowych realizowanych przedsięwzięć i inwestycji,
 • pomoc w opracowaniu efektywnych podatkowo strategii inwestycyjnych, modeli finansowania działalności oraz scenariuszy restrukturyzacji kapitałowych i biznesowych,
 • doradztwo transakcyjne obejmujące badania due diligence, strukturyzację transakcji, analizę dokumentacji transakcyjnej oraz doradztwo podatkowe w toku integracji,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników w związku z planowaną inwestycją lub restrukturyzacją,
 • strukturyzację podatkową inwestycji realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przygotowanie inwestycji w strefach ekonomicznych.

Na etapie planowania podatkowego uwzględniamy nie tylko efekty podatkowe, ale również skutki i ograniczenia prawne oraz kluczowe aspekty księgowe. W zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych, dotyczących zarówno działalności bieżącej, jak i jednorazowych operacji, oferujemy:

 • opracowywanie i implementację planów optymalizacji podatkowej działalności przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie ograniczania ryzyk podatkowych oraz budowania długookresowej strategii podatkowych,
 • opracowanie i implementację planów optymalizacji podatkowych dla osób fizycznych poprzez wykorzystanie dostępnych wehikułów prawnych w postaci polskich oraz zagranicznych spółek sprawa handlowego, zagranicznych oraz polskich funduszy inwestycyjnych,
 • przygotowanie przedsiębiorców do transakcji zbycia udziałów i innych aktywów, uwzględniające możliwą minimalizację obciążeń podatkowych.

W zakresie postępowań podatkowych oraz prowadzenia spraw spornych doradzamy na każdym etapie postępowania, a nasze doświadczenie daje możliwość zaplanowania operacji w sposób optymalny podatkowo i ułatwiający obronę stanowiska w przypadku ewentualnego postępowania podatkowego. Oferujemy:

 • przedkontrolne przygotowanie podatników do kontroli podatkowych lub celnych,
 • doradztwo w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz celnych,
 • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych, odwołań od decyzji wymiarowych, zażaleń na postanowienia organów podatkowych i celnych,
 • kompleksową obsługę postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach dotyczących podatków,
 • przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację na rozprawach,
 • przygotowywanie skarg konstytucyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację w Trybunale Konstytucyjnym,
 • przygotowywanie skarg do Komisji Europejskiej w związku z niezgodnością polskich przepisów bądź praktyki orzeczniczej z przepisami wspólnotowymi,
 • opracowywanie zagadnień z zakresu prawa europejskiego na potrzeby toczących się podatkowych spraw spornych, w tym projektowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE,
 • pełną obsługę postępowań karnoskarbowych.

Eksperci podatkowi:

Jan Czerwiński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Dyba Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grzegorz Sprawka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.