Karol Herbut

Senior Associate

+48 729 055 211     karol.herbut@dzp.pl
  • Specjalizuje się w prawie rynku finansowego oraz prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.
  • Świadczy doradztwo na rzecz spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń oraz banków.
  • Zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w jednym z największych, prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.
  • Reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP