Krzysztof Strzęboszewski

Counsel

vcard +48 22 557 76 11     krzysztof.strzeboszewski@dzp.pl
  • Ekspert w zakresie prawa bankowego i papierów wartościowych.
  • Doradza bankom w pełnym zakresie prowadzonej przez nie działalności, w tym również w kwestiach restrukturyzacyjnych, windykacyjnych, postępowań układowych, upadłościowych oraz bankowych postępowań ugodowych.
  • Uczestniczył w pracach dotyczących tworzenia bankowych regulaminów i procedur, w tym dotyczących rachunków bankowych, kredytów, papierów wartościowych oraz produktów oferowanych przez bankowe przedsiębiorstwa maklerskie.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

DZP doradza przy kupnie luksusowego Hotelu Sheraton Kraków

DZP doradza | 18.12.2013

Multidyscyplinarny zespół ekspertów kancelarii DZP doradzał francuskiej firmie hotelarskiej Algonquin przy zakupie jednego z najbardziej reprezentacyjnych hoteli w Polsce - Hotel Sheraton Kraków. Firma Algonquin zapłaciła za krakowski hotel, który nadal będzie zarządzany pod marką Sheraton, 38 mln EUR. To pierwszy hotel w Europie Środkowej, który kupiła francuska firma.

cały tekst