Krzysztof Strzęboszewski

Counsel

+48 22 557 76 11     krzysztof.strzeboszewski@dzp.pl
  • Ekspert w zakresie prawa bankowego i papierów wartościowych.
  • Doradza bankom w pełnym zakresie prowadzonej przez nie działalności, w tym również w kwestiach restrukturyzacyjnych, windykacyjnych, postępowań układowych, upadłościowych oraz bankowych postępowań ugodowych.
  • Uczestniczył w pracach dotyczących tworzenia bankowych regulaminów i procedur, w tym dotyczących rachunków bankowych, kredytów, papierów wartościowych oraz produktów oferowanych przez bankowe przedsiębiorstwa maklerskie.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP