Marcin Kuliński

Senior Associate

"Najpierw słucham klienta, aby potem zapewnić mu dobre i spójne doradztwo. Zawsze z pasją."

vcard +48 61 642 49 60     marcin.kulinski@dzp.pl
  • Ekspert w dziedzinie prawa spółek oraz transakcji M&A.
  • Specjalizuje się w prowadzeniu przeglądów typu due diligence, negocjuje dla klientów umowy, a także przeprowadza transakcje nabycia lub sprzedaży udziałów i przedsiębiorstw.
  • Doradza zagranicznym inwestorom przy przedsięwzięciach typu joint venture oraz inwestycjach bezpośrednich w Polsce.
  • Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie transakcji nabywania nieruchomości oraz realizacji inwestycji.
  • Opracował na rzecz wielu firm międzynarodowych działających w Polsce, szereg optymalnych rozwiązań prawnych z zakresu restrukturyzacji realizowanej ze względów podatkowych.
  • Działa na rzecz klientów, m.in. z sektora infrastruktury i budownictwa.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

artykuły powiązane

DZP doradza przy kupnie luksusowego Hotelu Sheraton Kraków

DZP doradza | 18.12.2013

Multidyscyplinarny zespół ekspertów kancelarii DZP doradzał francuskiej firmie hotelarskiej Algonquin przy zakupie jednego z najbardziej reprezentacyjnych hoteli w Polsce - Hotel Sheraton Kraków. Firma Algonquin zapłaciła za krakowski hotel, który nadal będzie zarządzany pod marką Sheraton, 38 mln EUR. To pierwszy hotel w Europie Środkowej, który kupiła francuska firma.

cały tekst

Cenny podpis pod sprawozdaniem finansowym

Publikacja | 04.03.2013

Brak pod raportem podpisu osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowości, jest uchybieniem formalnym

cały tekst

Zarząd odpowiada za wyniki inwentaryzacji

Publikacja | 15.10.2012

Marcin Kuliński: Kierownik jednostki musi zapewnić, aby komisje spisowe były powołane w odpowiedni sposób i w stosownym czasie. Ważny jest też dobór ich członków

cały tekst

Uchwała o podziale zysku może zostać zmieniona

Publikacja | 28.06.2012

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników ma prawo podjąć nową uchwałę z uwagi na wadliwość pierwotnej - mówi Marcin Kuliński, radca prawny, w kancelarii DZP w rozmowie z Agnieszka Pokojską.

cały tekst

Jakie są konsekwencje braku podpisów pod sprawozdaniem

Publikacja | 05.03.2012

Sprawozdanie finansowe musi podpisać m.in. zarząd. Jakie konsekwencje ma odmowa jego złożenia?

cały tekst

Dopuszczalna jest zmiana uchwały o podziale zysku

Publikacja | 27.07.2011

Kwestia zmiany uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty jest dyskusyjna. Przepisy nie regulują tej kwestii. Jednak w wyjątkowych sytuacjach – takich jak wadliwość uchwały w tym zakresie dopuszcza się taką możliwość.

cały tekst

W jaki sposób przekazać dokumenty organom zatwierdzającym

Publikacja | 06.06.2011

Czy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo zażądać, aby odpisy dokumentów sprawozdawczych zostały przesłane im listem poleconym, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną?

cały tekst

Odmowa podpisania sprawozdania przez księgowego może być kłopotliwa

Publikacja | 11.03.2011

Niepodpisanie sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono obowiązki w zakresie rachunkowości musi być uzasadnione pisemnie.

cały tekst

Sprawozdanie muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu

Publikacja | 22.02.2011

Brak podpisu członka zarządu pod sprawozdaniem może doprowadzić do odwołania go z pełnionej funkcji i wypowiedzenia umowy o pracę.

cały tekst